Zobacz: https://www.lurker.pl/post/8GuWKJBTI
Data dodania: 11/6/2020, 8:40:49 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 6.11

1657 - w Bydgoszczy podpisano drugi w tymże roku traktat z Prusami Książęcymi. Pierwszy, zawarty 19 września w Welawie, uwalniał Prusy elektorskie od zależności lennej od Polski. 6 listopada zaś zawarto sojusz z elektorem branderburskim Fryderykiem Wilhelmem, który uzyskał prawo przemarszu wojsk przez Prusy Królewskie oraz otrzymał ziemię lęborsko-bytowską w zastaw. Podobnie rzecz się miała z pozostającym wówczas w rękach szwedzkich Elblągiem. Oba traktaty nazywane welawsko-bydgoskimi zerwały zależność lenną między Rzecząpospolitą a Prusami Książęcymi.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia #polska


Komentarze:

Brak komentarzy