Zobacz: https://www.lurker.pl/post/8COrTAWWP
Data dodania: 11/25/2020, 5:14:52 PM
Autor: jfe

ZBRODNIA KATYŃSKA OCZAMI HITLERA I GOEBBELSA
(na zdjęciu po lewej były Premier Leon Kozłowski identyfikuje dokumenty ofiar)
Aż do wiosny 1943 roku propaganda nazistowska niosła światu dwa główne nurty; antysemityzm i antykomunizm. W kwietniu 1943 roku nurty te zbiegły się w lasku katyńskim. "Propaganda antysemicka - stwierdził wiele lat później Fritzsche - naprawdę przybrała na sile dopiero po Katyniu".

Gdy w lutym w Katyniu pod Smoleńskiem znaleziono masowe groby polskich oficerów, zastrzelonych w roku 1940 przez radzieckich zbrodniarzy, Hitler zezwolił Goebbelsowi eksploatować ten temat w propagandzie; ważnym aspektem było dla niego to, „żeby znów rzucić na afisz kwestię żydowską”. W ciągu następnych dni Hitler, otrzymawszy w kwietniu raport o obecnym stanie ogólnoeuropejskiego „rozwiązania ostatecznego” sporządzony przez głównego statystyka SS Korherra, uważnie śledził propagandową obróbkę sprawy katyńskiej i kilkakrotnie żądał wzmocnienia propagandy antysemickiej

Początek kampanii katyńskiej 14 kwietnia przypadł w czasie serii rozmów (odbywających się w Berghofie i w pałacu Kleßheim koło Salzburga), podczas których Hitler usiłował wesprzeć moralnie trwających jeszcze przy nim koalicjantów. Wspólnym mianownikiem – zwłaszcza wobec sojuszników w Europie Południowo-Wschodniej – nadawała się do tego polityka wobec Żydów. Car Bułgarii Borys, Mussolini, Węgier Horthy, Rumun Antonescu, Norweg Quisling, Słowak Tiso, Chorwat Pavelic, oraz Francuz Laval otrzymali instrukcje, aby przyśpieszyć deportację Żydów.

W pierwszym grobie natrafiono na 4143 trupy. 5 kwietnia pewien Unterscharfuhrer SS nadesłał informację, że w grobach odnaleziono zwłoki m.in jednego generała, wyższych oficerów i biskupa, oraz zabezpieczono wiele dzienników ofiar. Zapiski nosiły datę "kwiecień 1940" a więc na długo przed najazdem niemieckim. "Oto kolejny dowód - podyktował Goebbels Ottemu - na istnienie ścisłego współdziałania Żydów oraz na zapowiedź losu, jaki oczekuje Europę, jeśli wpadnie ona kiedykolwiek w łapy pochodzących ze Wschodu lub Zachodu osobników należących do tej wywrotowej rasy"

Goebbels działał bardzo szybko i sprawnie. 8 kwietnia, podczas porannej narady ministerialnej, poinformował podwładnych, że zamierza wysłać do Katynia neutralnych dziennikarzy, przedstawicieli polskiej społeczności oraz przebywających w niemieckiej niewoli brytyjskich lekarzy wojskowych, by byli świadkami otwierania kolejnych masowych grobów. Do 13 kwietnia ekshumowano 12 tysięcy zwłok znajdujących się w stanie rozkładu. "Człowiek drży na samą myśl, co się stanie z Niemcami i Europą, jeśli ten azjatycko-żydowski potop zaleje kiedyś nasz kraj i nasz kontynent"" - zanotował Goebbels po obejrzeniu dokumentalnych materiałów filmowych.

#jfe #iiwojnaswiatowa #4konserwy #polska


Komentarze:

Data dodania: 11/25/2020, 5:14:52 PM
Autor: jfe

ZBRODNIA KATYŃSKA OCZAMI HITLERA I GOEBBELSA
(na zdjęciu po lewej były Premier Leon Kozłowski identyfikuje dokumenty ofiar)
Aż do wiosny 1943 roku propaganda nazistowska niosła światu dwa główne nurty; antysemityzm i antykomunizm. W kwietniu 1943 roku nurty te zbiegły się w lasku katyńskim. "Propaganda antysemicka - stwierdził wiele lat później Fritzsche - naprawdę przybrała na sile dopiero po Katyniu".

Gdy w lutym w Katyniu pod Smoleńskiem znaleziono masowe groby polskich oficerów, zastrzelonych w roku 1940 przez radzieckich zbrodniarzy, Hitler zezwolił Goebbelsowi eksploatować ten temat w propagandzie; ważnym aspektem było dla niego to, „żeby znów rzucić na afisz kwestię żydowską”. W ciągu następnych dni Hitler, otrzymawszy w kwietniu raport o obecnym stanie ogólnoeuropejskiego „rozwiązania ostatecznego” sporządzony przez głównego statystyka SS Korherra, uważnie śledził propagandową obróbkę sprawy katyńskiej i kilkakrotnie żądał wzmocnienia propagandy antysemickiej

Początek kampanii katyńskiej 14 kwietnia przypadł w czasie serii rozmów (odbywających się w Berghofie i w pałacu Kleßheim koło Salzburga), podczas których Hitler usiłował wesprzeć moralnie trwających jeszcze przy nim koalicjantów. Wspólnym mianownikiem – zwłaszcza wobec sojuszników w Europie Południowo-Wschodniej – nadawała się do tego polityka wobec Żydów. Car Bułgarii Borys, Mussolini, Węgier Horthy, Rumun Antonescu, Norweg Quisling, Słowak Tiso, Chorwat Pavelic, oraz Francuz Laval otrzymali instrukcje, aby przyśpieszyć deportację Żydów.

W pierwszym grobie natrafiono na 4143 trupy. 5 kwietnia pewien Unterscharfuhrer SS nadesłał informację, że w grobach odnaleziono zwłoki m.in jednego generała, wyższych oficerów i biskupa, oraz zabezpieczono wiele dzienników ofiar. Zapiski nosiły datę "kwiecień 1940" a więc na długo przed najazdem niemieckim. "Oto kolejny dowód - podyktował Goebbels Ottemu - na istnienie ścisłego współdziałania Żydów oraz na zapowiedź losu, jaki oczekuje Europę, jeśli wpadnie ona kiedykolwiek w łapy pochodzących ze Wschodu lub Zachodu osobników należących do tej wywrotowej rasy"

Goebbels działał bardzo szybko i sprawnie. 8 kwietnia, podczas porannej narady ministerialnej, poinformował podwładnych, że zamierza wysłać do Katynia neutralnych dziennikarzy, przedstawicieli polskiej społeczności oraz przebywających w niemieckiej niewoli brytyjskich lekarzy wojskowych, by byli świadkami otwierania kolejnych masowych grobów. Do 13 kwietnia ekshumowano 12 tysięcy zwłok znajdujących się w stanie rozkładu. "Człowiek drży na samą myśl, co się stanie z Niemcami i Europą, jeśli ten azjatycko-żydowski potop zaleje kiedyś nasz kraj i nasz kontynent"" - zanotował Goebbels po obejrzeniu dokumentalnych materiałów filmowych.

#jfe #iiwojnaswiatowa #4konserwy #polska


Data dodania: 11/25/2020, 5:14:52 PM
Autor: jfe

ZBRODNIA KATYŃSKA OCZAMI HITLERA I GOEBBELSA
(na zdjęciu po lewej były Premier Leon Kozłowski identyfikuje dokumenty ofiar)
Aż do wiosny 1943 roku propaganda nazistowska niosła światu dwa główne nurty; antysemityzm i antykomunizm. W kwietniu 1943 roku nurty te zbiegły się w lasku katyńskim. "Propaganda antysemicka - stwierdził wiele lat później Fritzsche - naprawdę przybrała na sile dopiero po Katyniu".

Gdy w lutym w Katyniu pod Smoleńskiem znaleziono masowe groby polskich oficerów, zastrzelonych w roku 1940 przez radzieckich zbrodniarzy, Hitler zezwolił Goebbelsowi eksploatować ten temat w propagandzie; ważnym aspektem było dla niego to, „żeby znów rzucić na afisz kwestię żydowską”. W ciągu następnych dni Hitler, otrzymawszy w kwietniu raport o obecnym stanie ogólnoeuropejskiego „rozwiązania ostatecznego” sporządzony przez głównego statystyka SS Korherra, uważnie śledził propagandową obróbkę sprawy katyńskiej i kilkakrotnie żądał wzmocnienia propagandy antysemickiej

Początek kampanii katyńskiej 14 kwietnia przypadł w czasie serii rozmów (odbywających się w Berghofie i w pałacu Kleßheim koło Salzburga), podczas których Hitler usiłował wesprzeć moralnie trwających jeszcze przy nim koalicjantów. Wspólnym mianownikiem – zwłaszcza wobec sojuszników w Europie Południowo-Wschodniej – nadawała się do tego polityka wobec Żydów. Car Bułgarii Borys, Mussolini, Węgier Horthy, Rumun Antonescu, Norweg Quisling, Słowak Tiso, Chorwat Pavelic, oraz Francuz Laval otrzymali instrukcje, aby przyśpieszyć deportację Żydów.

W pierwszym grobie natrafiono na 4143 trupy. 5 kwietnia pewien Unterscharfuhrer SS nadesłał informację, że w grobach odnaleziono zwłoki m.in jednego generała, wyższych oficerów i biskupa, oraz zabezpieczono wiele dzienników ofiar. Zapiski nosiły datę "kwiecień 1940" a więc na długo przed najazdem niemieckim. "Oto kolejny dowód - podyktował Goebbels Ottemu - na istnienie ścisłego współdziałania Żydów oraz na zapowiedź losu, jaki oczekuje Europę, jeśli wpadnie ona kiedykolwiek w łapy pochodzących ze Wschodu lub Zachodu osobników należących do tej wywrotowej rasy"

Goebbels działał bardzo szybko i sprawnie. 8 kwietnia, podczas porannej narady ministerialnej, poinformował podwładnych, że zamierza wysłać do Katynia neutralnych dziennikarzy, przedstawicieli polskiej społeczności oraz przebywających w niemieckiej niewoli brytyjskich lekarzy wojskowych, by byli świadkami otwierania kolejnych masowych grobów. Do 13 kwietnia ekshumowano 12 tysięcy zwłok znajdujących się w stanie rozkładu. "Człowiek drży na samą myśl, co się stanie z Niemcami i Europą, jeśli ten azjatycko-żydowski potop zaleje kiedyś nasz kraj i nasz kontynent"" - zanotował Goebbels po obejrzeniu dokumentalnych materiałów filmowych.

#jfe #iiwojnaswiatowa #4konserwy #polska


Data dodania: 11/25/2020, 5:14:52 PM
Autor: jfe

ZBRODNIA KATYŃSKA OCZAMI HITLERA I GOEBBELSA
(na zdjęciu po lewej były Premier Leon Kozłowski identyfikuje dokumenty ofiar)
Aż do wiosny 1943 roku propaganda nazistowska niosła światu dwa główne nurty; antysemityzm i antykomunizm. W kwietniu 1943 roku nurty te zbiegły się w lasku katyńskim. "Propaganda antysemicka - stwierdził wiele lat później Fritzsche - naprawdę przybrała na sile dopiero po Katyniu".

Gdy w lutym w Katyniu pod Smoleńskiem znaleziono masowe groby polskich oficerów, zastrzelonych w roku 1940 przez radzieckich zbrodniarzy, Hitler zezwolił Goebbelsowi eksploatować ten temat w propagandzie; ważnym aspektem było dla niego to, „żeby znów rzucić na afisz kwestię żydowską”. W ciągu następnych dni Hitler, otrzymawszy w kwietniu raport o obecnym stanie ogólnoeuropejskiego „rozwiązania ostatecznego” sporządzony przez głównego statystyka SS Korherra, uważnie śledził propagandową obróbkę sprawy katyńskiej i kilkakrotnie żądał wzmocnienia propagandy antysemickiej

Początek kampanii katyńskiej 14 kwietnia przypadł w czasie serii rozmów (odbywających się w Berghofie i w pałacu Kleßheim koło Salzburga), podczas których Hitler usiłował wesprzeć moralnie trwających jeszcze przy nim koalicjantów. Wspólnym mianownikiem – zwłaszcza wobec sojuszników w Europie Południowo-Wschodniej – nadawała się do tego polityka wobec Żydów. Car Bułgarii Borys, Mussolini, Węgier Horthy, Rumun Antonescu, Norweg Quisling, Słowak Tiso, Chorwat Pavelic, oraz Francuz Laval otrzymali instrukcje, aby przyśpieszyć deportację Żydów.

W pierwszym grobie natrafiono na 4143 trupy. 5 kwietnia pewien Unterscharfuhrer SS nadesłał informację, że w grobach odnaleziono zwłoki m.in jednego generała, wyższych oficerów i biskupa, oraz zabezpieczono wiele dzienników ofiar. Zapiski nosiły datę "kwiecień 1940" a więc na długo przed najazdem niemieckim. "Oto kolejny dowód - podyktował Goebbels Ottemu - na istnienie ścisłego współdziałania Żydów oraz na zapowiedź losu, jaki oczekuje Europę, jeśli wpadnie ona kiedykolwiek w łapy pochodzących ze Wschodu lub Zachodu osobników należących do tej wywrotowej rasy"

Goebbels działał bardzo szybko i sprawnie. 8 kwietnia, podczas porannej narady ministerialnej, poinformował podwładnych, że zamierza wysłać do Katynia neutralnych dziennikarzy, przedstawicieli polskiej społeczności oraz przebywających w niemieckiej niewoli brytyjskich lekarzy wojskowych, by byli świadkami otwierania kolejnych masowych grobów. Do 13 kwietnia ekshumowano 12 tysięcy zwłok znajdujących się w stanie rozkładu. "Człowiek drży na samą myśl, co się stanie z Niemcami i Europą, jeśli ten azjatycko-żydowski potop zaleje kiedyś nasz kraj i nasz kontynent"" - zanotował Goebbels po obejrzeniu dokumentalnych materiałów filmowych.

#jfe #iiwojnaswiatowa #4konserwy #polska


Data dodania: 11/25/2020, 5:14:52 PM
Autor: jfe

ZBRODNIA KATYŃSKA OCZAMI HITLERA I GOEBBELSA
(na zdjęciu po lewej były Premier Leon Kozłowski identyfikuje dokumenty ofiar)
Aż do wiosny 1943 roku propaganda nazistowska niosła światu dwa główne nurty; antysemityzm i antykomunizm. W kwietniu 1943 roku nurty te zbiegły się w lasku katyńskim. "Propaganda antysemicka - stwierdził wiele lat później Fritzsche - naprawdę przybrała na sile dopiero po Katyniu".

Gdy w lutym w Katyniu pod Smoleńskiem znaleziono masowe groby polskich oficerów, zastrzelonych w roku 1940 przez radzieckich zbrodniarzy, Hitler zezwolił Goebbelsowi eksploatować ten temat w propagandzie; ważnym aspektem było dla niego to, „żeby znów rzucić na afisz kwestię żydowską”. W ciągu następnych dni Hitler, otrzymawszy w kwietniu raport o obecnym stanie ogólnoeuropejskiego „rozwiązania ostatecznego” sporządzony przez głównego statystyka SS Korherra, uważnie śledził propagandową obróbkę sprawy katyńskiej i kilkakrotnie żądał wzmocnienia propagandy antysemickiej

Początek kampanii katyńskiej 14 kwietnia przypadł w czasie serii rozmów (odbywających się w Berghofie i w pałacu Kleßheim koło Salzburga), podczas których Hitler usiłował wesprzeć moralnie trwających jeszcze przy nim koalicjantów. Wspólnym mianownikiem – zwłaszcza wobec sojuszników w Europie Południowo-Wschodniej – nadawała się do tego polityka wobec Żydów. Car Bułgarii Borys, Mussolini, Węgier Horthy, Rumun Antonescu, Norweg Quisling, Słowak Tiso, Chorwat Pavelic, oraz Francuz Laval otrzymali instrukcje, aby przyśpieszyć deportację Żydów.

W pierwszym grobie natrafiono na 4143 trupy. 5 kwietnia pewien Unterscharfuhrer SS nadesłał informację, że w grobach odnaleziono zwłoki m.in jednego generała, wyższych oficerów i biskupa, oraz zabezpieczono wiele dzienników ofiar. Zapiski nosiły datę "kwiecień 1940" a więc na długo przed najazdem niemieckim. "Oto kolejny dowód - podyktował Goebbels Ottemu - na istnienie ścisłego współdziałania Żydów oraz na zapowiedź losu, jaki oczekuje Europę, jeśli wpadnie ona kiedykolwiek w łapy pochodzących ze Wschodu lub Zachodu osobników należących do tej wywrotowej rasy"

Goebbels działał bardzo szybko i sprawnie. 8 kwietnia, podczas porannej narady ministerialnej, poinformował podwładnych, że zamierza wysłać do Katynia neutralnych dziennikarzy, przedstawicieli polskiej społeczności oraz przebywających w niemieckiej niewoli brytyjskich lekarzy wojskowych, by byli świadkami otwierania kolejnych masowych grobów. Do 13 kwietnia ekshumowano 12 tysięcy zwłok znajdujących się w stanie rozkładu. "Człowiek drży na samą myśl, co się stanie z Niemcami i Europą, jeśli ten azjatycko-żydowski potop zaleje kiedyś nasz kraj i nasz kontynent"" - zanotował Goebbels po obejrzeniu dokumentalnych materiałów filmowych.

#jfe #iiwojnaswiatowa #4konserwy #polska


Data dodania: 11/25/2020, 5:14:52 PM
Autor: jfe

ZBRODNIA KATYŃSKA OCZAMI HITLERA I GOEBBELSA
(na zdjęciu po lewej były Premier Leon Kozłowski identyfikuje dokumenty ofiar)
Aż do wiosny 1943 roku propaganda nazistowska niosła światu dwa główne nurty; antysemityzm i antykomunizm. W kwietniu 1943 roku nurty te zbiegły się w lasku katyńskim. "Propaganda antysemicka - stwierdził wiele lat później Fritzsche - naprawdę przybrała na sile dopiero po Katyniu".

Gdy w lutym w Katyniu pod Smoleńskiem znaleziono masowe groby polskich oficerów, zastrzelonych w roku 1940 przez radzieckich zbrodniarzy, Hitler zezwolił Goebbelsowi eksploatować ten temat w propagandzie; ważnym aspektem było dla niego to, „żeby znów rzucić na afisz kwestię żydowską”. W ciągu następnych dni Hitler, otrzymawszy w kwietniu raport o obecnym stanie ogólnoeuropejskiego „rozwiązania ostatecznego” sporządzony przez głównego statystyka SS Korherra, uważnie śledził propagandową obróbkę sprawy katyńskiej i kilkakrotnie żądał wzmocnienia propagandy antysemickiej

Początek kampanii katyńskiej 14 kwietnia przypadł w czasie serii rozmów (odbywających się w Berghofie i w pałacu Kleßheim koło Salzburga), podczas których Hitler usiłował wesprzeć moralnie trwających jeszcze przy nim koalicjantów. Wspólnym mianownikiem – zwłaszcza wobec sojuszników w Europie Południowo-Wschodniej – nadawała się do tego polityka wobec Żydów. Car Bułgarii Borys, Mussolini, Węgier Horthy, Rumun Antonescu, Norweg Quisling, Słowak Tiso, Chorwat Pavelic, oraz Francuz Laval otrzymali instrukcje, aby przyśpieszyć deportację Żydów.

W pierwszym grobie natrafiono na 4143 trupy. 5 kwietnia pewien Unterscharfuhrer SS nadesłał informację, że w grobach odnaleziono zwłoki m.in jednego generała, wyższych oficerów i biskupa, oraz zabezpieczono wiele dzienników ofiar. Zapiski nosiły datę "kwiecień 1940" a więc na długo przed najazdem niemieckim. "Oto kolejny dowód - podyktował Goebbels Ottemu - na istnienie ścisłego współdziałania Żydów oraz na zapowiedź losu, jaki oczekuje Europę, jeśli wpadnie ona kiedykolwiek w łapy pochodzących ze Wschodu lub Zachodu osobników należących do tej wywrotowej rasy"

Goebbels działał bardzo szybko i sprawnie. 8 kwietnia, podczas porannej narady ministerialnej, poinformował podwładnych, że zamierza wysłać do Katynia neutralnych dziennikarzy, przedstawicieli polskiej społeczności oraz przebywających w niemieckiej niewoli brytyjskich lekarzy wojskowych, by byli świadkami otwierania kolejnych masowych grobów. Do 13 kwietnia ekshumowano 12 tysięcy zwłok znajdujących się w stanie rozkładu. "Człowiek drży na samą myśl, co się stanie z Niemcami i Europą, jeśli ten azjatycko-żydowski potop zaleje kiedyś nasz kraj i nasz kontynent"" - zanotował Goebbels po obejrzeniu dokumentalnych materiałów filmowych.

#jfe #iiwojnaswiatowa #4konserwy #polska


Data dodania: 11/25/2020, 5:14:52 PM
Autor: jfe

ZBRODNIA KATYŃSKA OCZAMI HITLERA I GOEBBELSA
(na zdjęciu po lewej były Premier Leon Kozłowski identyfikuje dokumenty ofiar)
Aż do wiosny 1943 roku propaganda nazistowska niosła światu dwa główne nurty; antysemityzm i antykomunizm. W kwietniu 1943 roku nurty te zbiegły się w lasku katyńskim. "Propaganda antysemicka - stwierdził wiele lat później Fritzsche - naprawdę przybrała na sile dopiero po Katyniu".

Gdy w lutym w Katyniu pod Smoleńskiem znaleziono masowe groby polskich oficerów, zastrzelonych w roku 1940 przez radzieckich zbrodniarzy, Hitler zezwolił Goebbelsowi eksploatować ten temat w propagandzie; ważnym aspektem było dla niego to, „żeby znów rzucić na afisz kwestię żydowską”. W ciągu następnych dni Hitler, otrzymawszy w kwietniu raport o obecnym stanie ogólnoeuropejskiego „rozwiązania ostatecznego” sporządzony przez głównego statystyka SS Korherra, uważnie śledził propagandową obróbkę sprawy katyńskiej i kilkakrotnie żądał wzmocnienia propagandy antysemickiej

Początek kampanii katyńskiej 14 kwietnia przypadł w czasie serii rozmów (odbywających się w Berghofie i w pałacu Kleßheim koło Salzburga), podczas których Hitler usiłował wesprzeć moralnie trwających jeszcze przy nim koalicjantów. Wspólnym mianownikiem – zwłaszcza wobec sojuszników w Europie Południowo-Wschodniej – nadawała się do tego polityka wobec Żydów. Car Bułgarii Borys, Mussolini, Węgier Horthy, Rumun Antonescu, Norweg Quisling, Słowak Tiso, Chorwat Pavelic, oraz Francuz Laval otrzymali instrukcje, aby przyśpieszyć deportację Żydów.

W pierwszym grobie natrafiono na 4143 trupy. 5 kwietnia pewien Unterscharfuhrer SS nadesłał informację, że w grobach odnaleziono zwłoki m.in jednego generała, wyższych oficerów i biskupa, oraz zabezpieczono wiele dzienników ofiar. Zapiski nosiły datę "kwiecień 1940" a więc na długo przed najazdem niemieckim. "Oto kolejny dowód - podyktował Goebbels Ottemu - na istnienie ścisłego współdziałania Żydów oraz na zapowiedź losu, jaki oczekuje Europę, jeśli wpadnie ona kiedykolwiek w łapy pochodzących ze Wschodu lub Zachodu osobników należących do tej wywrotowej rasy"

Goebbels działał bardzo szybko i sprawnie. 8 kwietnia, podczas porannej narady ministerialnej, poinformował podwładnych, że zamierza wysłać do Katynia neutralnych dziennikarzy, przedstawicieli polskiej społeczności oraz przebywających w niemieckiej niewoli brytyjskich lekarzy wojskowych, by byli świadkami otwierania kolejnych masowych grobów. Do 13 kwietnia ekshumowano 12 tysięcy zwłok znajdujących się w stanie rozkładu. "Człowiek drży na samą myśl, co się stanie z Niemcami i Europą, jeśli ten azjatycko-żydowski potop zaleje kiedyś nasz kraj i nasz kontynent"" - zanotował Goebbels po obejrzeniu dokumentalnych materiałów filmowych.

#jfe #iiwojnaswiatowa #4konserwy #polska


Data dodania: 11/25/2020, 5:14:52 PM
Autor: jfe

ZBRODNIA KATYŃSKA OCZAMI HITLERA I GOEBBELSA
(na zdjęciu po lewej były Premier Leon Kozłowski identyfikuje dokumenty ofiar)
Aż do wiosny 1943 roku propaganda nazistowska niosła światu dwa główne nurty; antysemityzm i antykomunizm. W kwietniu 1943 roku nurty te zbiegły się w lasku katyńskim. "Propaganda antysemicka - stwierdził wiele lat później Fritzsche - naprawdę przybrała na sile dopiero po Katyniu".

Gdy w lutym w Katyniu pod Smoleńskiem znaleziono masowe groby polskich oficerów, zastrzelonych w roku 1940 przez radzieckich zbrodniarzy, Hitler zezwolił Goebbelsowi eksploatować ten temat w propagandzie; ważnym aspektem było dla niego to, „żeby znów rzucić na afisz kwestię żydowską”. W ciągu następnych dni Hitler, otrzymawszy w kwietniu raport o obecnym stanie ogólnoeuropejskiego „rozwiązania ostatecznego” sporządzony przez głównego statystyka SS Korherra, uważnie śledził propagandową obróbkę sprawy katyńskiej i kilkakrotnie żądał wzmocnienia propagandy antysemickiej

Początek kampanii katyńskiej 14 kwietnia przypadł w czasie serii rozmów (odbywających się w Berghofie i w pałacu Kleßheim koło Salzburga), podczas których Hitler usiłował wesprzeć moralnie trwających jeszcze przy nim koalicjantów. Wspólnym mianownikiem – zwłaszcza wobec sojuszników w Europie Południowo-Wschodniej – nadawała się do tego polityka wobec Żydów. Car Bułgarii Borys, Mussolini, Węgier Horthy, Rumun Antonescu, Norweg Quisling, Słowak Tiso, Chorwat Pavelic, oraz Francuz Laval otrzymali instrukcje, aby przyśpieszyć deportację Żydów.

W pierwszym grobie natrafiono na 4143 trupy. 5 kwietnia pewien Unterscharfuhrer SS nadesłał informację, że w grobach odnaleziono zwłoki m.in jednego generała, wyższych oficerów i biskupa, oraz zabezpieczono wiele dzienników ofiar. Zapiski nosiły datę "kwiecień 1940" a więc na długo przed najazdem niemieckim. "Oto kolejny dowód - podyktował Goebbels Ottemu - na istnienie ścisłego współdziałania Żydów oraz na zapowiedź losu, jaki oczekuje Europę, jeśli wpadnie ona kiedykolwiek w łapy pochodzących ze Wschodu lub Zachodu osobników należących do tej wywrotowej rasy"

Goebbels działał bardzo szybko i sprawnie. 8 kwietnia, podczas porannej narady ministerialnej, poinformował podwładnych, że zamierza wysłać do Katynia neutralnych dziennikarzy, przedstawicieli polskiej społeczności oraz przebywających w niemieckiej niewoli brytyjskich lekarzy wojskowych, by byli świadkami otwierania kolejnych masowych grobów. Do 13 kwietnia ekshumowano 12 tysięcy zwłok znajdujących się w stanie rozkładu. "Człowiek drży na samą myśl, co się stanie z Niemcami i Europą, jeśli ten azjatycko-żydowski potop zaleje kiedyś nasz kraj i nasz kontynent"" - zanotował Goebbels po obejrzeniu dokumentalnych materiałów filmowych.

#jfe #iiwojnaswiatowa #4konserwy #polska


Data dodania: 11/25/2020, 5:14:52 PM
Autor: jfe

ZBRODNIA KATYŃSKA OCZAMI HITLERA I GOEBBELSA
(na zdjęciu po lewej były Premier Leon Kozłowski identyfikuje dokumenty ofiar)
Aż do wiosny 1943 roku propaganda nazistowska niosła światu dwa główne nurty; antysemityzm i antykomunizm. W kwietniu 1943 roku nurty te zbiegły się w lasku katyńskim. "Propaganda antysemicka - stwierdził wiele lat później Fritzsche - naprawdę przybrała na sile dopiero po Katyniu".

Gdy w lutym w Katyniu pod Smoleńskiem znaleziono masowe groby polskich oficerów, zastrzelonych w roku 1940 przez radzieckich zbrodniarzy, Hitler zezwolił Goebbelsowi eksploatować ten temat w propagandzie; ważnym aspektem było dla niego to, „żeby znów rzucić na afisz kwestię żydowską”. W ciągu następnych dni Hitler, otrzymawszy w kwietniu raport o obecnym stanie ogólnoeuropejskiego „rozwiązania ostatecznego” sporządzony przez głównego statystyka SS Korherra, uważnie śledził propagandową obróbkę sprawy katyńskiej i kilkakrotnie żądał wzmocnienia propagandy antysemickiej

Początek kampanii katyńskiej 14 kwietnia przypadł w czasie serii rozmów (odbywających się w Berghofie i w pałacu Kleßheim koło Salzburga), podczas których Hitler usiłował wesprzeć moralnie trwających jeszcze przy nim koalicjantów. Wspólnym mianownikiem – zwłaszcza wobec sojuszników w Europie Południowo-Wschodniej – nadawała się do tego polityka wobec Żydów. Car Bułgarii Borys, Mussolini, Węgier Horthy, Rumun Antonescu, Norweg Quisling, Słowak Tiso, Chorwat Pavelic, oraz Francuz Laval otrzymali instrukcje, aby przyśpieszyć deportację Żydów.

W pierwszym grobie natrafiono na 4143 trupy. 5 kwietnia pewien Unterscharfuhrer SS nadesłał informację, że w grobach odnaleziono zwłoki m.in jednego generała, wyższych oficerów i biskupa, oraz zabezpieczono wiele dzienników ofiar. Zapiski nosiły datę "kwiecień 1940" a więc na długo przed najazdem niemieckim. "Oto kolejny dowód - podyktował Goebbels Ottemu - na istnienie ścisłego współdziałania Żydów oraz na zapowiedź losu, jaki oczekuje Europę, jeśli wpadnie ona kiedykolwiek w łapy pochodzących ze Wschodu lub Zachodu osobników należących do tej wywrotowej rasy"

Goebbels działał bardzo szybko i sprawnie. 8 kwietnia, podczas porannej narady ministerialnej, poinformował podwładnych, że zamierza wysłać do Katynia neutralnych dziennikarzy, przedstawicieli polskiej społeczności oraz przebywających w niemieckiej niewoli brytyjskich lekarzy wojskowych, by byli świadkami otwierania kolejnych masowych grobów. Do 13 kwietnia ekshumowano 12 tysięcy zwłok znajdujących się w stanie rozkładu. "Człowiek drży na samą myśl, co się stanie z Niemcami i Europą, jeśli ten azjatycko-żydowski potop zaleje kiedyś nasz kraj i nasz kontynent"" - zanotował Goebbels po obejrzeniu dokumentalnych materiałów filmowych.

#jfe #iiwojnaswiatowa #4konserwy #polska