Zobacz: https://www.lurker.pl/post/81mt9RsNM
Data dodania: 11/10/2020, 8:32:46 PM
Autor: thanos

#LurkerChangelog, F5

@Deadlyo, @Enviador, @itsokay, @PanBenedykt, @wordpressowiec: miało być na dzisiaj, i jest na dzisiaj

doszło parę poprawek + nowa funkcjonalność dot. powiadomek.

btw. Jutro święto narodowe. Dlaczego więc, ja nie widzę tu żadn... a nie, chwila... F5 i jest i flaga


Komentarze:

Data dodania: 11/10/2020, 8:32:46 PM
Autor: thanos

#LurkerChangelog, F5

@Deadlyo, @Enviador, @itsokay, @PanBenedykt, @wordpressowiec: miało być na dzisiaj, i jest na dzisiaj

doszło parę poprawek + nowa funkcjonalność dot. powiadomek.

btw. Jutro święto narodowe. Dlaczego więc, ja nie widzę tu żadn... a nie, chwila... F5 i jest i flaga


Data dodania: 11/10/2020, 8:32:46 PM
Autor: thanos

#LurkerChangelog, F5

@Deadlyo, @Enviador, @itsokay, @PanBenedykt, @wordpressowiec: miało być na dzisiaj, i jest na dzisiaj

doszło parę poprawek + nowa funkcjonalność dot. powiadomek.

btw. Jutro święto narodowe. Dlaczego więc, ja nie widzę tu żadn... a nie, chwila... F5 i jest i flaga


Data dodania: 11/10/2020, 8:32:46 PM
Autor: thanos

#LurkerChangelog, F5

@Deadlyo, @Enviador, @itsokay, @PanBenedykt, @wordpressowiec: miało być na dzisiaj, i jest na dzisiaj

doszło parę poprawek + nowa funkcjonalność dot. powiadomek.

btw. Jutro święto narodowe. Dlaczego więc, ja nie widzę tu żadn... a nie, chwila... F5 i jest i flaga


Data dodania: 11/10/2020, 8:32:46 PM
Autor: thanos

#LurkerChangelog, F5

@Deadlyo, @Enviador, @itsokay, @PanBenedykt, @wordpressowiec: miało być na dzisiaj, i jest na dzisiaj

doszło parę poprawek + nowa funkcjonalność dot. powiadomek.

btw. Jutro święto narodowe. Dlaczego więc, ja nie widzę tu żadn... a nie, chwila... F5 i jest i flaga


Data dodania: 11/10/2020, 8:32:46 PM
Autor: thanos

#LurkerChangelog, F5

@Deadlyo, @Enviador, @itsokay, @PanBenedykt, @wordpressowiec: miało być na dzisiaj, i jest na dzisiaj

doszło parę poprawek + nowa funkcjonalność dot. powiadomek.

btw. Jutro święto narodowe. Dlaczego więc, ja nie widzę tu żadn... a nie, chwila... F5 i jest i flaga


Data dodania: 11/10/2020, 8:32:46 PM
Autor: thanos

#LurkerChangelog, F5

@Deadlyo, @Enviador, @itsokay, @PanBenedykt, @wordpressowiec: miało być na dzisiaj, i jest na dzisiaj

doszło parę poprawek + nowa funkcjonalność dot. powiadomek.

btw. Jutro święto narodowe. Dlaczego więc, ja nie widzę tu żadn... a nie, chwila... F5 i jest i flaga


Data dodania: 11/10/2020, 8:32:46 PM
Autor: thanos

#LurkerChangelog, F5

@Deadlyo, @Enviador, @itsokay, @PanBenedykt, @wordpressowiec: miało być na dzisiaj, i jest na dzisiaj

doszło parę poprawek + nowa funkcjonalność dot. powiadomek.

btw. Jutro święto narodowe. Dlaczego więc, ja nie widzę tu żadn... a nie, chwila... F5 i jest i flaga


Data dodania: 11/10/2020, 8:32:46 PM
Autor: thanos

#LurkerChangelog, F5

@Deadlyo, @Enviador, @itsokay, @PanBenedykt, @wordpressowiec: miało być na dzisiaj, i jest na dzisiaj

doszło parę poprawek + nowa funkcjonalność dot. powiadomek.

btw. Jutro święto narodowe. Dlaczego więc, ja nie widzę tu żadn... a nie, chwila... F5 i jest i flaga


Data dodania: 11/10/2020, 8:32:46 PM
Autor: thanos

#LurkerChangelog, F5

@Deadlyo, @Enviador, @itsokay, @PanBenedykt, @wordpressowiec: miało być na dzisiaj, i jest na dzisiaj

doszło parę poprawek + nowa funkcjonalność dot. powiadomek.

btw. Jutro święto narodowe. Dlaczego więc, ja nie widzę tu żadn... a nie, chwila... F5 i jest i flaga


Data dodania: 11/10/2020, 8:32:46 PM
Autor: thanos

#LurkerChangelog, F5

@Deadlyo, @Enviador, @itsokay, @PanBenedykt, @wordpressowiec: miało być na dzisiaj, i jest na dzisiaj

doszło parę poprawek + nowa funkcjonalność dot. powiadomek.

btw. Jutro święto narodowe. Dlaczego więc, ja nie widzę tu żadn... a nie, chwila... F5 i jest i flaga


Data dodania: 11/10/2020, 8:32:46 PM
Autor: thanos

#LurkerChangelog, F5

@Deadlyo, @Enviador, @itsokay, @PanBenedykt, @wordpressowiec: miało być na dzisiaj, i jest na dzisiaj

doszło parę poprawek + nowa funkcjonalność dot. powiadomek.

btw. Jutro święto narodowe. Dlaczego więc, ja nie widzę tu żadn... a nie, chwila... F5 i jest i flaga