Zobacz: https://www.lurker.pl/post/4jOZdKd6P
Data dodania: 11/11/2020, 6:28:06 PM
Autor: rrrr

https://www.youtube.com/watch?v=oOBA2FQRqfU

Staropolskie obyczaje towarzyszące krzywej szabli asystowały szlachcie od XVI wieku. Broń tą w Polsce obdarzano wyjątkową czcią i szacunkiem. Szable konsekrowano, przekazywano je z ojca na syna, z syna na wnuka, jako najcenniejszy klejnot, zawsze powiązany ze wspomnieniami historycznych wydarzeń. Na skrzyżowanych klingach chrzczono synów, przekazywano im je na bierzmowaniu i już od najmłodszych lat ćwiczono w szermierce tym rodzajem broni. Szable, zdobyczne sztandary i husarskie zbroje umieszczano w kościołach jako ofiarę składaną Bogu.

"Istota fechtunku sztuką krzyżową opierała się na prostych i bardzo dynamicznych kombinacjach diagonalnych cięć, zarówno górnych jak i dolnych, wyprowadzanych z lewa na prawo i odwrotnie. Cięcia tego typu wykonywane z precyzją i szybkością spełniały jednocześnie funkcję o charakterze ofensywnym (w przypadku cięcia dochodzącego do celu lub zasłony przeciwnika) lub defensywnym (w przypadku cięcia odbijającego cięcie adwersarza) pozwalając tym samym na maksymalne wykorzystanie energii kinetycznej szabli w przeciwieństwie do jej utraty typowej przy zasłonie statycznej. Ponadto ciągły ruch głowni umożliwiał niezauważalną zmianę cięcia w fintę. Finty były dwojakiego rodzaju. Pierwszy polegał na zadaniu cięcia pozorowanego połączonego ze zmianą kierunku uderzenia poprzez przeniesienie szabli nad głową po kole. Drugi oparty był na dwóch błyskawicznych cięciach z ramienia z których pierwsze było zwodem polegającym na nieznacznym cofnięciu końca broni do tyłu co pozwalało ominąć zasłonę przeciwnika wprowadzając go w błąd a drugie było właściwe i dochodzące celu. Swoboda przemieszczania się w krokach na prawo bądź lewo zsynchronizowana z ruchem ręki pozwalała na precyzyjne przejście zasłony przeciwnika z jednoczesnym zejściem z linii uderzenia. Bardzo silne trafienie o charakterze przeciągającym skutecznie eliminowało wroga. Aby uzyskać ruch okrężny o trajektorii przecinających się okręgów używano wyżej wspomnianych zasłon odbijanych oraz długich gdzie koniec broni w zasłonie był zawsze skierowany ku dołowi. Niezwykle skuteczne było podejście pod cięcie przeciwnika. Gwałtowne skrócenie odległości blokowało możliwości ofensywne adwersarza i stwarzało możliwość skutecznego trafienia nyżkiem praktycznie pozbawiając go możliwości obrony. Ogromną zaletą polskiej szkoły krzyżowej była możliwość stosowania jej z pełnym powodzeniem w miejscach ciasnych, pozbawionych przestrzeni. Możliwość zadawania precyzyjnych cięć w różnych kierunkach w ograniczonym polu poruszania sprzyjała rębaczom. Pole bitwy zapełnione tłumem walczących nie stwarzało problemu."

#szabla #polska #dzienniepodleglosci


Komentarze:

Brak komentarzy