System penitencjarny w Rzeczypospolitej Obojga Naródów.

Zobacz: https://www.lurker.pl/post/3H0El1NBa
Data dodania: 11/16/2020, 8:41:58 PM
Autor: turtelian

Jak zwykle świentnie o powyższym zagadnieniu opowiada Darek Rybacki !
#historia #sladamirzeczpospolitej #polska #rzeczpospolitaobojganarodow


Komentarze:

Brak komentarzy