Zobacz: https://www.lurker.pl/post/2LiXcCEIh
Data dodania: 11/29/2020, 5:34:37 PM
Autor: borok

#wydarzylosie 29.11

1643 – zmarł Klaudiusz Monteverdi, włoski kompozytor (ur. 1567). W 1582 opublikował pierwsze utwory: motety, madrygały religijne i canzonetty. Od roku 1592 związany z dworem Gonzagów w Mantui. W roku 1613 przejął obowiązki maestro di cappella weneckiej bazyliki św. Marka. W roku 1632 przyjął święcenia kapłańskie (był wdowcem). Jest zaliczany do najważniejszych twórców w historii muzyki, przyczynił się do powstania stylu barokowego. Oprócz 9 ksiąg madrygałów skomponował także kilka oper.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Komentarze:

Brak komentarzy