Zobacz: https://www.lurker.pl/post/22apfM0FM
Data dodania: 11/27/2020, 8:57:40 PM
Autor: jfe

Członkowie policji pomocniczej i żydowskiej służby porządkowej (Judischer Ordnungsdienst) w trakcie przesiedlania Żydów z łódzkiego getta. Niezaprzeczalnym faktem było to, że niemiecką policję i SS często wspomagali przedstawiciele wspólnoty żydowskiej - czyniąc to niekiedy pod przymusem, ale czasem też dobrowolnie i gorliwie

#jfe #zydzi #iiwojnaswiatowa


Komentarze:

Data dodania: 11/27/2020, 8:57:40 PM
Autor: jfe

Członkowie policji pomocniczej i żydowskiej służby porządkowej (Judischer Ordnungsdienst) w trakcie przesiedlania Żydów z łódzkiego getta. Niezaprzeczalnym faktem było to, że niemiecką policję i SS często wspomagali przedstawiciele wspólnoty żydowskiej - czyniąc to niekiedy pod przymusem, ale czasem też dobrowolnie i gorliwie

#jfe #zydzi #iiwojnaswiatowa