Zobacz: https://www.lurker.pl/post/-fBhKV0Ev
Data dodania: 11/2/2020, 6:06:39 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 2.11
1789 – we Francji znacjonalizowano dobra kościelne. Wniosek w Zgromadzeniu Konstytucyjnym w tej sprawie zgłosił biskup Autun Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Argumentował on, że naród zapewnia księżom i prowadzonym przez nich instytucjom utrzymanie, w związku z tym Kościół nie musi już posiadać własności. Sprzedaż skonfiskowanych dóbr kościelnych rozpoczęto w grudniu 1789 roku. Nacjonalizacja uzależniła duchowieństwo od państwa.
#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Komentarze:

Brak komentarzy