@skurwodaktyl

24.04.2020 22:15

@FiligranowyGucio, jak mówił pan Tomasz Wróblewski w Wolności w Remoncie, gdy inni odjadą tym "tramwajem" my będziemy z tyłu. Kraj z paździerza i dykty. Paradoks, bo mimo wszystko go kocham, złożyłem przysięgę i w razie W pójdę walczyć, ale cóż.. to co się dzieje. Nie przysięgałem władzy.

@false_nine

24.04.2020 22:17

@skurwodaktyl

24.04.2020 23:12

@false_nine, wiesz, to wynika z słów roty przysięgi wojskowej.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego

przysięgam

służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,

bronić jej niepodległości i granic.

Stać na straży Konstytucji,

strzec honoru żołnierza polskiego,

sztandaru wojskowego bronić.

Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie,

krwi własnej ani życia nie szczędzić.

Tak mi dopomóż Bóg.”

@false_nine

24.04.2020 23:19