@Pepe_Pan_Dziobak

24.08.2019 17:59

@drewniany, bojkot xd Odpis na 8 mld dol. nie był gotówkowy i jest związany ze spadkiem wartości marki i jej aktywów w stosunku do ceny zakupu. P&G przejęło bowiem Gillette w 2005 roku za kwotę 57 mld dol.