@Gruby

06.10.2019 12:46

@12358, To, że jest Izrael narodem wybranym nie znaczy, że jakiś baptysta ma ginąć w Iranie.

@arti

05.10.2019 14:16

@12358, przejrzałem pobieżnie, to bardziej anty irański materiał, biblia zdaje się tu być tylko instrumentalnie wykorzystanym dodatkiem. Żydzi mają ogromny wpływ na umysły amerykańskich protestantów, którzy szczerze wierzą, że Żydzi z Izraela są narodem wybranym, łatwo ich przekonać, że muszą jechać ginąć za Izrael bo "proroctwa biblijne". Czytałem proroctwa biblijne i jeśli chodzi o państwo Izrael to najbardziej pasuje mi ono do nierządnicy upojonej krwią proroków, a nie narodu wybranego, za który cały świat ma wylewać krew, bo zły Iran.

@12358

05.10.2019 14:25

@arti, Izrael jest narodem wybranym, jego odstępstwo tego nie zmieni.

@arti

05.10.2019 14:45

@12358, a kogo masz na mysli mowiac izrael?

@12358

05.10.2019 14:48

@arti, https://pl.m.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi

@arti

05.10.2019 14:58

@12358, Twój link nie odpowiada mi na pytanie: kogo z pośród wszystkich ludzi jacy z rożnych powodów są nazywani żydami nazywasz narodem wybranym ? Bo to niezwykle istotne dla zrozumienia zagadnienia.

@12358

05.10.2019 15:27

@arti, żydzi z pochodzenia to naród wybrany – potomkowie Abrahama. Ale być wybranym, mieć błogosławieństwo Abrahamowe to wydaje mi się inna kwestia jak być zbawionym, wszyscy zbawieni (wiara w Jezusa) są wybrani ('Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.." &"Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, …") być zbawionym jest to dużo cenniejsza rzecz bo masz zbawienie&błogosławieństwo i jeszcze możesz nazywać się wybranym :)

@arti

05.10.2019 15:58

@12358, trochę mieszasz, otóż Żydzi to niejednorodna etnicznie grupa. Żydzi starożytni zostali rozpierzchnięci po świecie. Wybraństwo Żydów polegało na tym , że to z nich wyszedł Mesjasz. Większość Żydów odrzuciła wybraństwo – poza nielicznymi w końcu pierwszymi Chrześcijanami byli Żydzi, ale inni Żydzi ich prześladowali za to. Jeśli chodzi o zapisy Biblijne to można na ich podstawie przypuszczać, że wielu tych którzy nazywają się Żydami są wielką nierządnicą , która rozsiadała się na górach basenu morza śródziemnego i jest upojona krwią proroków i świętych – bo diaspora żydowska rozeszła się praktycznie po całym basenie, tych Żydów Św Paweł nazywa synagogą szatana – to jak mogli by być wybrani "nazwają się żydami ale nimi nie są". Wybraństwo przeszło na uczniów Chrystusa, można więc powiedzieć, że zbawienie zostało zaszczepione z Żydów do pogan. Na koniec czasów Bóg zgromadzi ponownie "prawdziwych żydów" tych realnie wybranych, oni przyjmą wiarę w Chrystusa od pogan którzy są Chrześcijanami, zarówno Chrześcijanie jak i nawróceni żydzi są zilustrowani jako dwaj świadkowie z apokalipsy . W takim razie dotyczyć to będzie wyłącznie tych Żydów , którzy staną się na powrót Chrześcijanami tak jak byli nimi apostołowie i pierwsi Chrześciajanie. Z pewnoscią państwo Izrael nie ma nic wspólnego z narodem wybranym , z pośród wszystkich żydów świata nie wiadomo, którzy będą wybrani ale na pewno nie Binjamin Netanjahu czy Re’uwen Riwlin. Jednak szeroko rozumiane lobby żydowskie manipuluje proroctwami biblijnymi do mieszania w głowie amerykańskim protestantom, widziałem kiedyś dokument o amerykańskich protestantach , którzy jeździli do Izraela pracować za darmo dla Żydów bo wierzyli , że to ich obowiązek religijny haha,a Żydki nie mogły tam oniemieć ze zdumienia i tylko zacierali ręce licząc w głowie zyski.

@12358

05.10.2019 17:05

@arti, można sie uwazac za żyda, a można żydem być, według Biblii żydzi to potomkowie Abrahama i tej definicji będe się trzymać.

@Ijon_Tichy

05.10.2019 13:53

@12358, Plus z kredytem zaufania, ale zaraz biorę się do oglądania.