Terytorialsi zmieniają tryb funkcjonowania. "Przechodzimy na model przeciwkryzysowy"

Data: 11.03.2020 19:53

Autor: Starszyoborowy

niezalezna.pl

Wojska Obrony Terytorialnej zmieniają model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT.

– Zapobieganie i opóźnianie rozprzestrzeniania koronowirusa wymaga podjęcia szybkich działań właśnie teraz – na wczesnym etapie, kiedy istnieje jeszcze możliwość wpływu na tempo i zasięg jego transmisji. W tym celu Wojska Obrony Terytorialnej zmieniają model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy

#koronawirus #polska #wojsko

@R20_swap

11.03.2020 20:32

@Starszyoborowy, I warto było świrować z kijkami z pincyt plus?( ͡º ͜ʖ͡º)