@Konflikty_na_swiecie

11.03.2020 14:30

@Lutniczek, Wróciłem ale jak widać nie na długo.