@FiligranowyGucio

20.07.2019 14:05

@mortadella, Także autor Pomysłowego Dobromira…