Czy czas demokracji przemija? Możemy zrobić krok w przód, lub cofnąć się do totalitaryzmu.

Data: 04.05.2020 07:17

Autor: Harnas

krzysztofwojczal.pl

Nawet przy krytycznym stosunku do stwierdzenia Winstona Churchilla, że: „demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu”, nie sposób nie przyznać, że w ostatnim trzydziestoleciu dzięki demokracji w III Rzeczpospolitej Polskiej osiągnęliśmy jako państwo i naród o wiele więcej, niż zdołalibyśmy osiągnąć w PRL-u. Wprowadzenie demokratycznego ustroju pozwoliło nam wziąć udział w gospodarczym i politycznym życiu świata Zachodu (szeroko pojmowanego). Inne postkomunistyczne państwa, które nie mogły lub nie chciały pójść naszym śladem, pozostały z tyłu. Co wydaje się być oczywiste, gdy spojrzymy za naszą wschodnią granicę. Na Białoruś i Ukrainę. I choć przyjęty model ustrojowy, forma sprawowania władzy, a także ocena kolejnych następujących po sobie rządów budzą niedosyt i poczucie zmarnowanej szansy, to jednak ogólny kierunek, jaki został obrany przez władze w Warszawie, okazał się być właściwym.

Niemniej, nie sposób nie dostrzec, iż współczesna formuła ustrojowa zaczyna się wyczerpywać. Nie tylko dlatego, że frustracja społeczna narasta. Głównym powodem jest to, iż na polskiej scenie politycznej zaczyna brakować silnych liderów nowego pokolenia. Tymczasem postkomuniści i postsolidarnościowcy odeszli, lub lada moment odejdą na polityczną emeryturę. Pytanie brzmi, kim ich zastąpimy?

#geopolityka #gospodarka #polityka

@drit

04.05.2020 08:25

@Harnas,

Wpierw ustalmy – mamy demokrację czy idiokrację.

@Harnas

04.05.2020 08:46

@drit, Jeśli Jachira miała rację, to faktycznie mamy idiokracje

@skurwodaktyl

04.05.2020 16:28

@Harnas, oczywiście, że miała. Sama ma, delikatnie mówiąc, nasrane w głowie, ale trafnie opisała to całe zjawisko.

@solo1979

04.05.2020 16:31

@skurwodaktyl, nawet idiota przez przypadek powie cos madrego (odnosnie jahiry)