Data: 22.07.2019 07:51

Autor: Ijon_Tichy

Apostoł Paweł napisał do wierzących w Jezusa:

Niech grzech nie rządzi waszą śmiertelną naturą, abyście nie ulegali jej żądzom. Swego ciała, nawet w najdrobniejszej części, nie oddawajcie na służbę grzechu jako oręż nieprawości, ale jako żywi, wyrwani ze śmierci, podporządkujcie się Bogu i swoje ciało poświęćcie Mu na oręż sprawiedliwości.

List do Rzymian 6,12-13

#biblia #chrzescijanstwo #dobro #szlachetnosc #wojnaidei

@Pelikan

22.07.2019 08:53

@Ijon_Tichy,

Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia

ponieważ grzech jest bezprawiem.

Wiecie, że On się objawił po to,

aby zgładzić grzechy,

w Nim zaś nie ma grzechu.

Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy,

żaden zaś z tych, którzy grzeszą,

nie widział Go ani Go nie poznał.

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu;

kto postępuje sprawiedliwie,

jest sprawiedliwy,

tak jak On jest sprawiedliwy.

Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła,

ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku.

Syn Boży objawił się po to,

aby zniszczyć dzieła diabła.

Każdy, kto narodził się z Boga,

nie grzeszy,

gdyż trwa w nim nasienie Boże;

taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. 1 list Jana

Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu,

ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy,

i posiądzie możnych jako zdobycz,

za to, że Siebie na śmierć ofiarował

i policzony został pomiędzy przestępców.

A On poniósł grzechy wielu,

i oręduje za przestępcami. Iz 53

@shadow

22.07.2019 08:04

@Ijon_Tichy, ciężko żyć bez grzechu :(

@Ijon_Tichy

22.07.2019 08:08

@shadow, Wiadomo. Dlatego mamy Chrystusa, który doskonale to rozumie i kocha pomimo tego. Rzymian 3:

(…) wszyscy są pod wpływem grzechu, jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego (…) Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie.