Brudziński: Nie będzie zgody PiS na adopcję dzieci przez pary homoseksualne

Data: 19.08.2019 13:00

Autor: kisiel

gosc.pl

"Nie będzie zgody PiS na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Nie będzie zgody PiS, aby terminy matka, ojciec zamienić zapisami rodzic jeden, rodzic dwa, aby zmieniać dokumenty w urzędzie stanu cywilnego" – mówił Brudziński w poniedziałek na konferencji prasowej.

"Tolerancja – tak, afirmacja – nie" – oświadczył szef sztabu PiS.

#polska #newsy #newsyzkraju

@Siotson

21.08.2019 10:19

To trochę tak jakby szewc powiedział, że będzie buty naprawiał. Przecież wszyscy wiedzą, że PiS nie chce adopcji przez homopary. Gdyby Zanberg coś takiego o swojej formacji powiedział to by dopiero było o czym mówić.

(wątek Schetyny pominę, bo on co kilka dni zmienia zdanie)

@UltraMarynarz

20.08.2019 09:10

@kisiel, rozumiem, że lepiej żeby dzieciaki dorastaly w domach dziecka zamiast mieć namiastkę rodziny?

@Cpp17

20.08.2019 14:44

@UltraMarynarz, nie – najlepiej, żeby dzieci wychowywały się w normalnej rodzinie. Niestety, nie zawsze jest taka możliwość, stąd domy dziecka.

@UltraMarynarz

20.08.2019 14:47

@Cpp17, czyli twierdzisz, ze lepszy dom dziecka niż rodzina, która nie jest zgodna z narracją obecnego rzadu, ale może poprawic warunki bytowe i rozwojowe dla dziecka?

@kisiel

20.08.2019 14:54

@UltraMarynarz, za duże ryzyko, aż 31% par lesbijskich wykorzystuje seksualnie swoje dzieci.

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/14-06Regnerus.pdf

I żeby nie było, jak poszukasz w moich komentarzach to jestem za tym aby skandale pedofilskie w KRK również były ujawniane.

@UltraMarynarz

20.08.2019 15:02

@czarna_sarna

21.08.2019 20:07

@kisiel, A czytałeś to badanie. Bo dosłownie w akapicie poniżej tego gdzie jest to 31% stoi napisane:

"Jest jednak całkiem możliwe, że seksualna wiktymizacja została dokonana przez biologicznych ojców badanych z grupy LM, co mogło w rezultacie nakłonić matkę do opuszczenia takiego związku i rozpoczęcia związku lesbijskiego. […] Innymi słowy, reguły pierwszej wiktymizacji nie są oczywiste, nie możemy rozstrzygnąć czy było to w okresie mieszkania z biologicznym ojcem, czy z partnerką matki i czyją ofiarą była osoba badana."

@kisiel

21.08.2019 20:19

@czarna_sarna, jeszcze poniżej jest napisane tak:

"Podwyższone wyniki dotyczące molestowania seksualnego w grupie LM nie są jedynymi wskaźnikami nasilonej wiktymizacji. Inne, ogólne pytanie o wymuszonym seksie: “Czy kiedykolwiek fizycznie zmuszony byłeś/byłaś do wszelkiego rodzaju aktywności seksualnej wbrew swej woli”–pokazało znaczące statystycznie różnice pomiędzy grupą badanych z rodzin nienaruszonych biologicznie (IBF) a grupą LM (i GF). Powyższe pytanie było zadawane przed tym o kontakty seksualne z rodzicem lub inną osobą dorosłą i może obejmować te incydenty, ale uzyskane dane liczbowe wskazują na dodatkowe okoliczności. 31% badanych z grupy LM (matek-lesbijek) stwierdziło, iż w pewnym momencie swego życia, byli zmuszani do seksu wbrew swej woli, w porównaniu do 8% z grupy IBF (rodzina złożona z matki i ojca) i 25% z GF(oców-gejów). Wśród badanych kobiet 14% z IBF było zmuszane do seksu, w porównaniu z 46% z grupy LM i 52% z GF (obydwie te różnice są statystycznie istotne z IBF)."

Stąd wziąłem to 31%.

@czarna_sarna

23.08.2019 13:28

@kisiel, nie poniżej, a powyżej. Zacytowany przeze mnie komentarz dotyczy właśnie tych 31%. Sam autor tekstu mówi, że nie można interpretować tych danych w taki sposób, w jaki to robisz.

@kisiel

23.08.2019 13:47

@czarna_sarna, rozumiem, że wpisałeś ctrl+f i znalazłeś pierwszy wynik, gdzie jest 31%. Cytuję całość bo jest jakiś chyba problem ze zrozumieniem tekstu:

"“nastawionej na rozwiązywanie problemów związanych z lękiem, depresją, trudnościami w relacjach interpersonalnych itd.”Wynik ten był też znacząco różny, po uwzględnieniu innych kontrolnych zmiennych. W zbieżności z kilkoma innymi ostatnimi badaniami NBSR pokazuje, że dzieci matek–lesbijek wydają się bardziej otwarte na relacje z osobami tej samej płci (Biblarz i Stacey, 2010; Gartrell i wsp., 2011a, b; Golombok i wsp., 1997). Chociaż osoby z tej grupy nie są statystycznie różne od większości innych grup w zakresie aktualnego bycia w związkach homoseksualnych, to jednak są one skłonne w znacznie mniejszym stopniu identyfikować się jako całkowicie heteroseksualne (61% w stosunku do 90% respondentów z IBF). Podobnie było z badanymi z grupy GF –tych młodych dorosłych, którzy stwierdzili, żeich ojciec miał związek z innym mężczyzną: 71% z nich identyfikowało się jako całkowicie heteroseksualni. Inne seksualne różnice dotyczące grupy LM (matek lesbijek) też są znaczące: większy odsetek córek matek–lesbijek uważa, że “nie są seksualnie pociągające zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet”, w tym zakresie istnieją istotne różnice w stosunku do innych grup (np. 4,1% kobiet z grupy LM, w stosunku do 0,5% kobiet z IBF, wyniki te nie są pokazane w Tabeli 2.). Dokładnie nie wiadomo, dlaczego dorosłe dzieci lesbijskich matek są bardziej skłonne do doświadczeń i zachowań seksualnych z osobami tej samej płci, ale, podobnie jak w przypadku mniejszego poziomu własnej atrakcyjności, ten stan rzeczy zdają się potwierdzać przeprowadzane na ten temat różne badania. Biorąc pod uwagę niższe poziomy identyfikacji heteroseksualnej, także w innych strukturach/doświadczeniach rodzinnych NBSR, jak wyraźnie pokazuje to tabela 2., odpowiedź, dlaczego tak jest –najprawdopodobniej nie sprowadza się do prostej konstatacji orientacji seksualnej rodziców, lecz obejmuje także takie czynniki, jak sukces modelowania mieszanych związków seksualnych, ich brak czy niewielki udział. Zachowania seksualne powiązane z zaangażowaniem uczuciowym są także charakterystyczne: podczas gdy z grupy IBF (rodzina złożona z matki i ojca) 13% zgłosiło romans podczas małżeństwa lub związku kohabitacyjnego, to w grupie LM (matek-lesbijek) było to 40%. W przeciwieństwie do ostatnio szeroko rozpowszechnionych wniosków Gartlell i wsp. (2011a,b) o braku seksualnej wiktymizacji wyprowadzonych na podstawie danych z bazy NLLFS, z grupy LM 23% badanych stwierdziło “tak”w odpowiedzi na pytanie: “Czy rodzic lub inny opiekun dorosły kiedykolwiek dotknął cię w kontekście seksualnym, zmuszał cię do dotykania jej lub jego w sposób seksualny, lub zmuszał cię do stosunków seksualnych”, podczas gdy twierdząco na to pytanie odpowiedziało tylko 2% badanych z grupy IBF(rodzina złożona z matki i ojca). Ponieważ tego typu badania bardziej dotyczą kobiet niż mężczyzn, dokonano także analiz z uwzględnieniem podziału na płeć. Wśród kobiet z grupy IBF(rodzina złożona z matki i ojca)3% stwierdziło kontakt seksualny/wiktymizację z rodzicem (lub dorosłym opiekunem), podczas gdy wskaźnik ten w grupie LM (matek-lesbijek) wyniósł aż 31%. Niespełna 10% kobiet z grupy GF (ojców gejow) odpowiedziało twierdząco na to pytanie. Jest jednak całkiem możliwe, że seksualna wiktymizacja została dokonana przez biologicznych ojców badanych z grupy LM, co mogło w rezultacie nakłonić matkę do opuszczenia takiego związku i rozpoczęcia związku lesbijskiego. W ramach dodatkowych analiz NBSR (nieważonych) pytano respondentów o wiek pierwszego incydentu tego typu (co można było porównać z innymi informacjami dotyczącymi struktury domowego kalendarza,który dokumentuje, kto żył w gospodarstwie domowym do 18. roku życia badanego), możliwość taka jest prawdopodobna, ale w ograniczonym stopniu: 33% respondentów, którzy deklarowali seksualną wiktymizację przez rodzica lub dorosłego opiekuna, jednocześnie stwierdziło, że w czasie, gdy zdarzył się pierwszy incydent, żyli w gospodarstwie domowym z biologicznym ojcem. 29% wiktymizowanych badanych stwierdziło, że nigdy nie mieszkali z biologicznym ojcem. Niecałe 34% badanych z grupy LM(metek-lesbijek), twierdzących, że w pewnym momencie mieszkali z partnerką matki, zdeklarowało, iż pierwszy tego typu incydent wydarzył się w czasie, gdy partnerka matki zamieszkała z nią. Około 13% wiktymizowanych z grupy LM stwierdziło, że pierwszy incydent wydarzył się w czasie życia z przybranym rodzicem. Innymi słowy, reguły pierwszej wiktymizacji nie są oczywiste, nie możemy rozstrzygnąć czy było to w okresie mieszkania z biologicznym ojcem, czy z partnerką matki i czyją ofiarą była osoba badana. Przyszłe badania szczegółów kalendarza domowego respondentów NBSR powinny dać więcej wyjaśnień poruszanego tu problemu. Podwyższone wyniki dotyczące molestowania seksualnego w grupie LM nie są jedynymi wskaźnikami nasilonej wiktymizacji. Inne, ogólne pytanie o wymuszonym seksie: “Czy kiedykolwiek fizycznie zmuszony byłeś/byłaś do wszelkiego rodzaju aktywności seksualnej wbrew swej woli”–pokazało znaczące statystycznie różnice pomiędzy grupą badanych z rodzin nienaruszonych biologicznie (IBF) a grupą LM (i GF). Powyższe pytanie było zadawane przed tym o kontakty seksualne z rodzicem lub inną osobą dorosłą i może obejmować te incydenty, ale uzyskane dane liczbowe wskazują na dodatkowe okoliczności. 31% badanych z grupy LM (matek-lesbijek) stwierdziło, iż w pewnym momencie swego życia, byli zmuszani do seksu wbrew swej woli, w porównaniu do 8% z grupy IBF (rodzina złożona z matki i ojca) i 25% z GF(oców-gejów). Wśród badanych kobiet 14% z IBF było zmuszane do seksu, w porównaniu z 46% z grupy LM i 52% z GF (obydwie te różnice są statystycznie istotne z IBF)."

@czarna_sarna

29.08.2019 14:21

@kisiel, przecież to jest dokładnie ta sama liczba i dokładnie tak samo nie można z niej wyciągać takich wniosków. I w ogóle jeśli już to możnaby próbować na tej zasadzie wykazywać skłonność w drugą stronę: jeśli ktoś był molestowany w dzieciństwie to ma większe skłonności do eksperymentowania z inną płcią. Nawet miałoby to sens, ale danych jest stanowczo zbyt mało.

Natomiast stwierzenia że rodzice LGBT częściej molestują dzieci kompletnie to nie wspiera.

@Gruby

20.08.2019 02:01

@kisiel, Przyjdzie nieoficjalne polecenie zza oceanu i cóż, z bólem serca i dupy pędzie trzeba gejom zrobić łaskę.

@Macer

19.08.2019 20:32

@kisiel, spokojnie, za 4 lata pis przegra i wszystko sie przepchnie

@hexer

19.08.2019 16:46

@kisiel, ludzie, którzy nie chcą się rozmnażać chcą mieć dzieci – przecież to jest nielogiczne.

@Pepe_Pan_Dziobak

20.08.2019 08:23

@hexer, wiesz ze to tak nie działa?

@arti

19.08.2019 16:02

@kisiel, powinien dodać : "o ile żydzi lub USA tego od nas nie zażądają"

@Macer

19.08.2019 20:31

@arti, lub niemcy

@LadacznicoOdporny

19.08.2019 15:34

@kisiel,

W końcu jakaś rozsądna decyzja.

@Thorns

20.08.2019 14:06

@LadacznicoOdporny, Niestety to tylko wycieranie sobie mordy hasłami, które się podobają ich elektoratowi.

@rebul4

19.08.2019 15:25

ok to lece głosowac na pis