@Starszyoborowy

12.02.2020 19:46

@gruby333,

To samo, ale po polsku

https://www.infosecurity24.pl/amerykanie-o-wywiadowczym-wyczynie-stulecia

@reflex1

12.02.2020 20:25

@Starszyoborowy, @gruby333

Pisałem o tym jeszcze przed tym artykułem.

https://www.lurker.pl/p/tSTrdMqh9