@drewniany

11.06.2019 16:07

@Ijon_Tichy, Nie mogą go zażądlić w słabe punkty pancerza?

@Ijon_Tichy

11.06.2019 16:17

@drewniany, Wygląda na to, że nie :)