Braun o Szumowskim: „Człowiek niebezpieczny dla porządku publicznego i majętności Polaków”

Data: 07.05.2020 12:55

Autor: malcolm

wprawo.pl

#koronawirus #braun #szumowski

Braun poinformował, że ostatnio miał okazję rozmawiać z szeregiem specjalistów, z których jeden powiedział mu, że gdyby ten sam rezonans nadano w zeszłym roku każdemu przypadkowi przedwczesnego zgonu na skutek powikłań pogrypowych, to mielibyśmy taką samą psychozę. – Stwierdzam, nie tylko na podstawie tej rozmowy, że władze Rzeczypospolitej Polskiej biorą udział w globalnym projekcie strategicznego zarządzania percepcją mas i nakręciły psychozę – stwierdził Braun podkreślając, że skutek jest taki, iż Polacy „samoobsługowo realizują stan wyjątkowy”.

Nakaz zakrywania nosa i ust Braun nazwał absurdalnym powołując się na opinie wielu lekarzy, w tym ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który jeszcze niedawno wypowiadał się z dużym lekceważeniem o skuteczności tego środka zapobiegawczego.

Brak komentarzy