@JurnyJudasz

29.05.2019 09:04

@Alojz, wZiĘlI pRzYkŁaD z PoLSKich NAuCzyCieLI