Data: 08.09.2019 08:26

Autor: false_nine

Wiecie ile Polska straciła pieniędzy na obecności w UE i co musi robić żeby się w niej utrzymać? (źródło poniżej)

Poniżej niektóre ustalenia z Traktatu Akcesyjnego (T.A.) (M.Safjan, prezes TK uznał zgodność T.A. z konstytucją III RP) np.;

1. Hutnictwo – podano listę hut w Polsce do zamknięcia. Instalacje produkcyjne w tych hutach muszą ulec fizycznej likwidacji, żeby nie można było wznowić na nich produkcji. Obecnie pojawiła się koniunktura w przemyśle hutniczym, którego zostało nam 30% ogólnej mocy przerobowej, resztę sprzedano łącznie z koksowniami, które w 40% pokrywały potrzeby rynku europejskiego (mięliśmy 8 mld zł zysku rocznie z samych tylko koksowni).

2. Górnictwo – ograniczenie wydobycia i zatrudnienia (szyby są zatapiane, co uniemożliwia wznowienie wydobycia w przyszłości). Pojawia się koniunktura w górnictwie, a rządzący do 2005 r. je likwidują.

3. Rolnictwo – musimy ograniczyć produkcję mleka do 7,2 mln ton/rok, polskie potrzeby żywnościowe wynoszą 11-12 mln ton/rok, a zdolności produkcyjne 16-18 mln ton/rok. Zniszczono już stada krów, ich stan liczebny w 2003 r. był porównywalny ze stanem z 1945 r.

4. Polska nie ma prawa prowadzić w państwach UE instytucji kredytowych (banków, firm ubezpieczeniowych).

5. Polska została zobowiązana do przerobu śmieci z państw UE (dawnej 15). Podano daty i określono zdolności produkcyjne, które musimy osiągnąć pod groźbą kar finansowych.
  1. Polska musi się podjąć magazynowania odpadów radioaktywnych z elektrowni jądrowych z państw UE.

  2. Musimy złomować na nasz koszt 50% tonażu naszej floty połowowej.

  3. Polska nie ma prawa udzielać pomocy publicznej (z budżetu) swoim firmom (mogą to robić Niemcy na terenie dawnego NRD!?).

  4. Polska musi anulować wszystkie umowy handlowe z państwami z poza UE (ok.190 umów), co wiąże się z nałożeniem na nas wysokich kar liczonych w mld $ zgodnie z prawem międzynarodowym.

  5. Polska nie wchodzi do strefy Schengen (bez związku z akcesją) tzn., że obowiązują nas wizy i kontrole celne powyżej 3 miesięcy pobytu w państwach UE (Polska weszła do tej strefy w Grudniu 2007).

To niektóre tylko z kilku tys. stron zapisów w T.A. dyskryminujących Polskę i Polaków. Kwestie uznawania dyplomów uczelni i szkół nie podlegają regulacjom UE, są regulowane dwustronnymi państwowymi umowami.

W dziedzinie nauki dla Polski w UE przewiduje się tylko 5 (pięć) wyższych uczelni. UE chce intensyfikować środki, żeby złamać przewagę USA na tym polu – na podstawie biuletynu informacyjnego AGH z Krakowa z kwietnia 2003 r. Rektor AGH był uczestnikiem konferencji poświęconej nauce w UE w Bristol (Wlk. Brytania) w marcu 2003 r.

Źródło: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/01/23/tragiczny-bilans-kosztow-czlonkostwa-polski-w-ue/

#ue #polska #takaprawda #ciekawostki #wiedza #polityka #ekonomia

@bmbcz01

08.09.2019 12:11

@false_nine, w kilku punktach informacje nie są rzetelne.

  1. Hutnictwo. Ten temat pojawił się w negocjacjach dot. Polityki konkurencyjnej. Background był taki, że po pierwsze polskie hutnictwo było nierentowne i po drugie, jednocześnie produkowało tyle stali, ile wszystkie ówczesne kraje UE razem wzięte. Unia obawiała się, że zaburzy to konkurencję w UE po otwarciu rynku. Pozostanie przy takim samym kształcie hutnictwa + otrzymywanie dotacji + otwarcie rynku byłoby katastrofą dla UE, ponieważ nie mogliby kontrolować podaży tak jak do tej pory oraz mieliby dużo mniejszy wpływ na ceny. Elementem negocjacji nie było to jakie huty zamknąć i co zrobić ze sprzętem. Takiej listy nie ma i nigdy nie było. Elementem negocjacji było to o ile % zmniejszyć produkcję, żeby nie zaburzać hutnictwa w UE oraz jak doprowadzić do rentowności polskie huty. Skończyło się na redukcji zatrudnienia w sektorze o 22% do 2006 roku. Jest to kontrowersyjne jak się patrzy na to lokalnie, ale zwiększając perspektywę do globalnej, ciężko inaczej zachować ład i osiągnąć rentowność w ciągu 3 lat.

  2. Rolnictwo. Kwoty produkcyjne zostały w 2005 roku zniesione.

  3. To nie jest prawda. Polskie firmy z tych sektorów mogą i prowadzą działalność w UE np. PZU.

  4. Jako, że Polska stała się częścią UE, trzeba było przystosować umowy handlowe do nowej sytuacji. To jest całkowicie naturalne, jednak nie jest to prawda, że nie może zawierać takich umów, jednak jako uczestnik wspólnego rynku, muszą być one zgodne z zasadami UE. Co jest dobre, bo to nie jest tak że my nie możemy ruchać innych w UE, ale też inni nie mogą ruchać nas.

Do reszty punktów ciężko mi się odnieść. Ale podejrzewam, że są one napisane w podobny sposób, czyli zawierają trochę prawdy, ale są wyrwane z kontekstu i przekręcone tak, żebyśmy wyszli na mega pokrzywdzonych. Trzeba pamiętać, że Polska nie miała dobrej pozycji startowej w negocjacjach z UE. Wzrost gospodarczy był bardzo niski i ogólnie nie byliśmy wtedy równym partnerem dla UE.

@Pepe_Pan_Dziobak

08.09.2019 09:18

@false_nine, weź to usuń na boga, wpłaciliśmh ok 43 a wzieliśmy ok 147mln.

@shadow

08.09.2019 10:14

@Pepe_Pan_Dziobak

08.09.2019 10:55

@drdpr, https://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/skladka-polski-do-ue-najnizsza-od-lat,168,0,2399400.html pierwsze lepsze niż jakaś gównostronka na worldpressie