@radudzik

12.09.2020 16:29

@R20_swap, Andreas nie ma na nazwisko Walker, tylko jest walkerem. Rozbraja mnie czasami ilość i jakość pracy jaką wkładasz we wrzucanie znalezisk.