@aeon

05.07.2019 13:43

@ziemianin, Nie powinno być przypadkiem napisane "Cztery pory roku w…"?

@ziemianin

05.07.2019 20:06