Afery współistniejące-Konfederacja o dymisji ministra Szumowskiego

Data: 19.08.2020 15:49

Autor: malcolm

wprawo.pl

#szumowski #koronawirus #plandemia #polityka

Winnicki wskazał na brak stosowania „własnego rozumu i własnych procedur” przez ministra Szumowskiego i podążanie za sprzecznymi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Przypomniał, że Stany Zjednoczone wycofały się z finansowania WHO.

– Ile osób realnie umiera na koronawirusa, a ile osób umiera będąc zakażonymi koronawirusem? Czy statystyki, które nam się podaje odzwierciedlają rzeczywistość kliniczną i epidemiczną? Mamy wobec tego wątpliwości – powiedział Winnicki. Podkreślił, że Konfederacja oczekuje rzetelnej debaty na ten temat.

– Dymisja ministra Szumowskiego nie zamyka sprawy. Chcemy widzieć ministra Szumowskiego przed komisją sejmową. Uważamy, że powinno być podjęte śledztwo i minister powinien być osądzony za nadużycia uprawnień, zarówno przez niego jak i podległych mu urzędników.

Brak komentarzy