@drit

23.06.2020 07:33

@Kamien23,

Normalny proces ewolucyjny. Czyżby ewolucja była rasistką?

Bardzo złym pomysłem był import afrykano afrykanów do obu Ameryk, jeszcze gorsze było zaniechanie eksportu amerykano afrykanów z powrotem do Afryki.

Dostarczenie broni i amunicji dla ograniczenia w/w populacji jest jakimś wyjściem, czas i statystyki pokażą czy dobrym.

@TwojStaryToKorniszon

22.06.2020 19:52

@Kamien23, problemem nie jest to że zabito czarnych, problemem jest to że w znakomitej większości przypadków zostali zabici również przez czarnych

@xeerxees

22.06.2020 17:59

@Kamien23, należy dodać że w Chicago mamy zakaz noszenia broni o ile dobrze pamiętam ;)