@drdpr

04.01.2020 09:11

@R20_swap, Daną aktualizację można ręcznie usunąć.