Co czwarty Niemiec ma imigranckie korzenie.

Data: 28.07.2020 19:28

Autor: 2_M_A

msn.com

W roku 2019 w Niemczech żyło łącznie 21,2 mln osób, które nie urodziły się jako obywatele RFN, względnie, których przynajmniej jedno z rodziców nie było od urodzenia rdzennym Niemcem. Osoby te stanowią obecnie 26 proc. mieszkańców Republiki Federalnej.

W grupie osób z tzw. tłem migracyjnym w roku 2019 większość, bo 52 proc. (11,1 mln) stanowili Niemcy, a niespełna 48 proc. (10,1 mln) obcokrajowcy. Ponad połowa (51 proc.) z 11,1 mln Niemców z tłem migracyjnym posiada niemieckie obywatelstwo od urodzenia. Mówi się o ich tle migracyjnym dlatego, że przynajmniej jedno z ich rodziców urodziło się jako cudzoziemiec, nabyło obywatelstwo niemieckie, uzyskało je wskutek adopcji albo należało do grupy tzw. późnych przesiedleńców. W pozostałej części tej grupy osób 25 proc. zostało naturalizowanych, 23 proc. przybyło do Niemiec jako przesiedleńcy bądź późni przesiedleńcy, a niespełna 1 proc. stanowią osoby, które uzyskały niemieckie obywatelstwo przez adopcję.

#niemcy #multikulti #imigracja #spoleczenstwo #obywatelstwo

@retopology

29.07.2020 10:46

@2_M_A, czyli jednak z Kalifatem Saxonii oraz Islamską Republiką Nadrenii Westfalii to nie były żarty:) Wiecie co wam powiem jako Polska praktycznie nie mieliśmy dobrych stosunków z Niemcami poza krótkim okresem Ottona III, który zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, ale mamy historyczne doświadczenie dobrych stosunków z muzułmanami, oni szanują tylko siłę, ale gdy się ją ma to idzie się z nimi dogadać, bo w przeciwieństwie do niemieckich socjalistów muzułmanie mają jakaś kulturę do której można się odwoływać.