@Bronsky

01.08.2020 20:03

@R20_swap, żydy to wołaj Adolfa!!!!