@lisq

06.10.2019 12:45

@ziemianin, dodałem politykę