@Starszyoborowy

29.03.2019 09:27

@Major_Bialkov, Dlaczego ten instruktor jest taki spięty i boi się odwrócić?

@Major_Bialkov

29.03.2019 12:17

@Starszyoborowy, https://youtu.be/_1jxykAEjuY