@Roberto_Coorvizelli

25.09.2019 00:18

@hellboy, Zawiść jest w tobie bardzo silna.

@hellboy

25.09.2019 06:52

@Roberto_Coorvizelli, z pewnością silniejsza (?) niż Twe poczucie humoru. Ale o to nietrudno jak widać. :-)