Kończy ci się ważność prawa jazdy? Spokojnie z automatu zostało wydłużone o 60+.

Data: 22.04.2020 11:45

Autor: Starszyoborowy

strefabiznesu.pl

Wydłużona ważność uprawnień do kierowania pojazdami:

prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);

pozwolenia na kierowanie tramwajem;

zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;

świadectwa kierowcy;

legitymacji instruktora nauki jazdy;

legitymacji egzaminatora;

zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);

uprawnień do kierowania pojazdami,

wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego. 

#polska #koronawirus #samochody

Brak komentarzy