@Katakume

04.01.2020 16:28

no ta wersja jest dużo cięższa, tutaj bard wygląda jakby korzystał nie tylko z wina i piwa

@Enviador

03.01.2020 18:58

@Katakume, https://www.youtube.com/watch?v=_50m0Vm5VvQ