@kujda

12.07.2019 14:57

@Miltonek, Jak Freda podśpiewuje to akurat szacuneczek.