@Starszyoborowy

29.07.2020 20:11

@HistoriaBezTabu, Kiedyś nawet wiedziałem który jest prawdziwy.