@Pajonk_STRACHU

14.01.2020 00:42

@false_nine,

Ma tupet wszo-kanalia.

https://www.youtube.com/watch?v=Y940-YZfs5o&feature=emb_title

@stawo73

10.01.2020 12:35

@false_nine, Pan ambasador to typowy przedstawiciel swojego narodu. Po pierwsze Deklaracja Terezińska według specjalistów od prawa międzynarodowego ma charakter zalecenia a nie prawa wiążącego, więc jedynie od woli politycznej polskich decydentów zależeć będzie czy te zalecenia będziemy chcieli realizować czy też nie (możemy to na przykład uzależnić od postępów w walce z antypolonizmem, do czego zobowiązał się Izrael). Po drugie deklaracja mówi jedynie o zaspokojeniu potrzeb materialnych ofiar holokaustu oraz prowadzenia edukacji na temat jego przyczyn i skutków. Deklaracja nie mówi nic o żadnych żydowskich organizacjach, które miałyby w tym pośredniczyć. A biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z tymi hochsztaplerskimi organizacjami (opisanymi przez Normana Finkelsteina), które zagarniały dla siebie gro środków płynących dla ofiar holokaustu, to należy te organizacje wręcz wykluczyć z jakiegokolwiek pośrednictwa. Natomiast jeśli chodzi o edukację na temat holokaustu to Polska bez względu na Deklarację Terezińską powinna już od dawna prowadzić ją na szeroka skalę, bo holokaust jest częścią polskiej historii. Całkowicie nie do zaakceptowania jest abdykacja Polski z tego fragmentu naszej historii i oddanie go wyłącznie w ręce tzw „historyków holokaustu”, którzy zakłamali go bez reszty. Świat powinien dowiedzieć się o roli żydowskich elit w zagładzie własnego narodu czy o roli wpływowych amerykańskich Żydów w bagatelizowaniu raportów o zagładzie dostarczanych w czasie wojny przez przedstawicieli polskich władz na uchodźctwie.

@false_nine

10.01.2020 14:06

@stawo73, nic dodać, nic ująć.

@malcolm

10.01.2020 09:32

@false_nine, a jak tam presja np pokryciem strat zrobiony przez ArtB Bagsika i Gąsiorowskiego? Opowiedzialność państwowa za obywateli działa w dwie strony.. ( ͡º ͜ʖ͡º)