„Nowa Solidarność może wywrócić Platformę”, „Platformy już nie ma”.

Data: 15.09.2020 13:51

Autor: Borok

wpolityce.pl

Koniec, drogie pelikany! Koniec nawijania makaronu na uszy o powstającym nowym ruchu społecznym, który będzie wsparciem dla PO. „Nowa Solidarność” to na dziś jedyna alternatywa dla Platformy dająca jakąkolwiek nadzieję na zmianę władzy w 2023 r. Taki przekaz mają czołowe pióra „Gazety Wyborczej”. Najwierniejsi sympatycy partii Budki i najbardziej oddani czytelnicy „GW” (a to w dużej mierze pokrywające się zbiory), mogą przecierać oczy ze zdumienia.

#po #ko #polityka #bekazlewactwa

Brak komentarzy