@Ijon_Tichy

19.03.2020 08:15

@R20_swap, Nie otwieram, żeby nie robić wyświetleń. A jeżeli chodzi o pana Witolda Gadowskiego, to proszę mieć do niego szacunek.