@Immortal_Emperor

28.05.2019 23:06

@brotozaur, Powinno to dotyczyć zwłaszcza polityków.