@Gra_Melodia

08.10.2019 19:48

@Alojz, Sadząc po layoucie fakt, albo SE

@Pelikan

08.10.2019 19:54

@Gra_Melodia, Dokładnie to samo pomyślałem :)