Data: 22.06.2019 13:12

Autor: Ijon_Tichy

Oto kolejna porcja informacji o tym, czym powinien odznaczać się chrześcijanin. Apostoł Paweł w liście do Tytusa 3:1-7, pisze:

*(1) Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu: (2) nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność.

(3) Kiegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. (4) Ale kiedy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, (5) nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, (6) którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, (7) abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego*

#biblia #chrzescijanstwo #religia #dobro #wiara #swiatloswiata

@Ijon_Tichy

22.06.2019 21:51

@Carmacks, Prawo Boże Tory, które cytujesz, mówi "nie zabijaj" a jednocześnie Bóg nakazuje powołanie gigantycznej armii Izraela, która jest wyjątkowo skuteczna w zabijaniu wrogów narodu wybranego. Stąd oczywista konkluzja, że w przykazaniu "nie zabijaj" chodzi o nie dokonywanie zabójstwa, morderstwa na bliźnim, sąsiedzie, krajaninowi, współplemieńcu i nie ma związku ze służbą w armii, wojsku, policji, więzieniu.

Oczywiscie, jeśli Twoje sumienie chrzescijańskie nie pozzwala ci używać jakiejkolwiek formy przemocy, to pozostaje twoim prawem i kwestią sumienia. Biblia jednak nie nakazuje być totalnym pacyfistą.

@Carmacks

22.06.2019 21:56

@Ijon_Tichy, No tak najlepiej na żydów zegnać. Antysemita. Bo to Bóg żydowski. Nie katolicki.

@Ijon_Tichy

22.06.2019 21:58

@Carmacks, Ja tylko stwierdzam fakt, że 10 przykazań otrzymał Mojżesz, który prowadził około 2 miliony ludzi przez pustynię, w tym liczną armię uzbrojoną po zęby. Armia ta wycięła w pień różne pogańskiwe ludy, co było ROZKAZEM Boga. I ja nie mam z tym problemu, Bóg ma prawo decydować o życiu i śmierci.

@Carmacks

22.06.2019 19:59

@Ijon_Tichy, O jakie władze chodzi? Świeckie czy kościelne/

@Ijon_Tichy

22.06.2019 20:06

@Carmacks, Chodzi o władze świeckie do momentu, gdy nie nakazują robić coś rażąco sprzecznego z zasadami Jezusa Chrystusa – np. kraść, gwałcić itp. "oddajcie Cezarowi, to co cezara, a Bogu to, co Boga."

@Carmacks

22.06.2019 20:10

@Ijon_Tichy, Czyli jak mi rząd powie -Idziemy na wojnę- to fakulca mam pokazać? Nawet na wojnę obronną, bo mam przeciez drugi policzek nadstawić.

@Ijon_Tichy

22.06.2019 20:28

@Carmacks, To pozostaje osobistą kwestią sumienia. W Nowym Testamencie mowa jest o nawróconych, rzymskich legionistach, dowódcach wojsowych (setnik), strażnikach więziennych uzbrojonych w miecze, ale nie ma mowy o tym, że porzucili ten zawód ze względu na swoją wiarę. Gdyby to było istotne, to zapewne Jezus, czy jego uczniowie wspomnieliby o tym. Najwidoczniej służba policyjna, więzienna, wojskowa itp. jest usprawiedliwiona i zależy od osobistego sumienia. Żołnierz nie może jednak wykonać rozkazu bezsensownego mordu, gwałtu, itp. Ma przede wszystkim służyć bezpieczeństwu swoich rodaków, ludzi bezbronnych i nie powinien mieć upodobania w używaniu przemocy.

Niektórzy chrześcijanie są totalnymi pacyfistami, bo tak nakazuje im ich osobiste sumienie. To jest ich prawo, ale nie mają prawa narzucać takiego poglądu innym, bo Biblia czegoś takiego nie stwierdza.

Ciekawy punkt widzenia na ten temat przedstawił Mel Gibson w pięknym filmie pt.: "Przełęcz ocalonych".

@Carmacks

22.06.2019 20:39

@Ijon_Tichy, Oj chyba nie za bardzo. Gdyby to była kwestia osobistego sumienia to nie było by -Uderzył Cie w policzek, nadstaw drugi. Tylko -Uderzył cie w policzek- oddaj mu. ucieknij. obezwadnij go, powiedz by więcj tak nie robił, itp. I to jest BARDZO istotne ale Chrystus bardzo sprytnie nic o tym nie mówi. Tak jak by nie wiedział jakie koszmarne wojny ludzie ludziom zrobią. Z rozkazu rządów których nakazuje sie słuchać. A jakie rozkazy ma wykonywać żołnierz to chyba juz nic nie mówił.

@Ijon_Tichy

22.06.2019 20:55

@Carmacks, Przypowieść o policzku nie uczy absurdalnego oddawania życia bez walki, lecz dotyczy relacji międzyludzkich i uczy ogólnej pokory życia i usilnego unikania waśni: "o ile to możliwe i o ile od was to zależy, to ze wszystkimi żyjcie w pokoju". Nie odnosi się do służby wojskowej, więziennej i policji.

Dobitnym dowodem na to są inne słowa Jezusa w Ewangelii Łukasza 22:36-38

36) Lecz teraz – mówił dalej – kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz! (37) Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi się spełnić na Mnie: Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do Mnie odnosi, dochodzi kresu. (38) Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy. (39) Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie.

Samoobrona, dbałość o bezpieczeństwo JEST WRĘCZ NAKAZEM!

Apostoł Szymon Piotr nosił miecz przy sobie bezustannie, a w ogrodze Getsemane użył go, by bronić Jezusa i odciął ucho słudze świątynnemu.

@Carmacks

22.06.2019 21:01

@Ijon_Tichy, O własnie. Nic o oddawaniu zycia np. za kraj Chrystus nie mówi. Ale nakazuje sie słuchać. Jeżeli moj dowódca na froncie rozjazuje mi zabijac a moje katolickie sumienie zakazuje to co mam robić, skoro dowódca to ramię Rządu którego mam sie słuchac, bo tak Chrystus nakazał. Nie brał tego pod uwagę nakazując posłuszeństwo? Wię czego mam sie słuchać -Rządu czy swojego sumienia?

@Ijon_Tichy

22.06.2019 21:12

@Carmacks, Dlatego napisałem, że ta sprawa pozostaje kwestią osobistego sumienia i polecam film "przełęcz ocalonych" w reżyserii Mela Gibsona :) Jeżeli chodzi o teologię panowac powinna zasada: "Gdzie Biblia milczy, człowiek powinien milczeć, gdzie Biblia mówi, my powinniśmy mówić" W kwestiach niejednoznacznych decyduje sumienie, osobiste sumienie.

@Carmacks

22.06.2019 21:22

@Ijon_Tichy, Zapętliłeś się. Chrystus nakazuje słuchac sie rządu! I basta! A ja mam sumienie i nie bede zabijał. Więc NIE SŁUCHAM SIE CHRYSTUSA, którego MAM SIE SŁUCHAĆ.

@Ijon_Tichy

22.06.2019 21:31

@Carmacks, Dzieje apostolskie 5:29: "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi"

Nie widzę tutaj sprzeczności. Chrystus kazał słuchać się rządu, ale być bardziej posłusznym Bogu niż ludziom. W momencie, gdy rozkaz rządu byłby sprzeczny z prawem Boga, to musimy słuchać bardziej Boga niż ludzi.

Pierwszy z brzegu przykład: Dzieje apostolskie, 5.:41-42 i wiele innych miejsc w Nowym Testamencie – to całkowicie powinno rozstrzygnąć twoją wątpliwość. Uczniowie głosili słowo, bo Jezus im to nakazał. Władze surowo tego zabraniały, wielokrotnie ich resztowali, wtrącali do więzienia, biczowali, ale oni nie ustawali w głoszeniu, bo pozostawali przede wszystkim wierni Bogu i jego nakazowi, by głosić "Dobrą Nowinę", czyli ewangelię.

To przykład tego, ze władzy naeży być posłusznym do tej pory, gdy ona nie stoi w wyraźnej sprzeczności z prawem i nakazami Boga.

@Carmacks

22.06.2019 21:45

@Ijon_Tichy, Prawo Boga Mówi Nie zabijaj! I nie ma tam zadnego-W obronie własnej lub narodu możesz. Nie zabijaj i basta. Tutaj rzad którego mamy sie słuchać rozkazuje Zabijaj. Nie ma usparwiedliwienia przed zabiciem człowieka. Bóg go stworzył i tylko on może go zabić. Jeżeli mozna w wypadku wojny zabijać, to Bóg powinien stać w okopie i dawać rozkaz do zabijania. A Bóg milczy albo mówi- Rób co chcesz. Wolny jesteś.

@kosmitolog

22.06.2019 13:51

@Ijon_Tichy, O, czyżby wyciekły jakieś maile od niewidzialnych stworków? :)