@drit

25.03.2020 14:27

@HaHard,

Czekamy na nadzwyczajne działanie agend w pozostałych dziedzinach produkcji.

A może tak nakazać dilerom obniżkę autek do poziomu zarobków tutejszych pariasów?

To jest sabotaż tutejszej (bo naszą sprzedano obcym korpo) gospodarki.