@lisq

23.05.2019 16:42

@ZorD,

Osoby przebywające czasowo na terenie gminy w dniu głosowania mają prawo wnieść wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Musi to jednak nastąpić nie później niż 10 dni przed głosowaniem

sos

Nie wiem, teleportuj się xD