PAP: CZIPY JUŻ ZATWIERDZONE

Data: 15.05.2020 00:27

Autor: Enviador

biznes.pap.pl

Źródło: http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,441237

Niech mi ktoś wyjaśni, że to nic.

Poniżej mirror strony, pogrubiłem co istotniejsze:

"RB_ASO: Podpisanie umowy dotyczącej zawiązania spółki biotechnologicznej produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19

PAP

Data: 2020-05-10

Spis tresci:

 1. RAPORT BIEŻĄCY

 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 3. INFORMACJE O PODMIOCIE

 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

Firma: HEMP & WOOD SPÓŁKA AKCYJNA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2020

Data sporządzenia: 2020-05-10

Skrócona nazwa emitenta

HEMP & WOOD S.A.

Temat

Podpisanie umowy dotyczącej zawiązania spółki biotechnologicznej produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 maja 2020 roku zawarł z amerykańską firmą Alivecel LLC. dalej "Alivecel" umowę Memorandum Of Understanding dalej MOU na podstawie której Emitent oraz Alivecel przystąpią niezwłocznie do określenia warunków uczestnictwa w spółce joint venture z siedzibą w Polsce dalej "JV".

Celem JV będzie oferowanie systemów monitorowania zdrowia w postaci implantu wszczepianego użytkownikom w dłoń między kciukiem a palcem wskazującym.

JV prowadzić będzie badania R&D w zakresie produkcji żywych komórek w celu pomiaru i wykrywaniu białek wytwarzanych przez wirusy COVID/SARS/MERS, a także markerów glukozy, insuliny, nowotworów, zawału serca i innych. Monitorowanie "in vivo" będzie się odbywać w czasie rzeczywistym.

Testy wczesnego wykrywania zostaną opracowane przy użyciu technik biologii syntetycznej oraz nano- i biotechnologii, oraz skupią się na monitorowaniu zmian RNA i DNA użytkowników, którymi mogą być pacjenci, pracownicy wszelkiego typu firm, czy nawet cała populacja, jak również systemy opieki zdrowotnej, użytkownicy obiektów wojskowych i wiele innych.

Oczekuje się, że po opracowaniu i uzyskaniu odpowiednich rejestracji implantu jako urządzenia medycznego, system zapewni użytkownikom nowe opcje długoterminowego ciągłego monitorowania stanu zdrowia, umożliwiając transmisję sygnału wczesnego ostrzegania do aplikacji mobilnej, która z kolei może być monitorowana w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez użytkowników systemu, jak również ich lekarzy, czy też instytucje opieki zdrowotnej, agencje monitorujące zdrowie czy też szpitale badawcze.

Markery zastosowane w implancie będą umożliwiały natychmiastowe wykrycie ognisk wirusowych czy też innych chorób. Opracowywana technologia będzie bardziej skuteczna i wydajna niż obecnie oferowane na rynku czujniki, m.in. ze względu na zwiększoną dokładność i przewidywaną dłuższą żywotność funkcji implantu w porównaniu do obecnie oferowanych na rynku czujników, które wymagają wymiany co trzydzieści 30 do sześćdziesięciu 60 dni. Implanty docelowo oferowane przez JV będą wymagały wymiany nie częściej niż co 6-12 miesięcy lub nawet dłużej.

JV planuje prowadzić R&D w Polsce oraz w USA we współpracy z amerykańskimi centrami i agencjami badawczymi.

JV będzie działać pod kierunkiem Marka Glazera jako Dyrektora ds. Technicznych, Gerarda Bencena jako dyrektora generalnego oraz Prezesa Zarządu Emitenta Leszka Borkowskiego.

Docelowo JV będzie udzielać licencji i dostarczać technologie do spółek Alivecel LLC, Hemp & Wood S.A. oraz do firm medycznych i farmaceutycznych na całym świecie. Zgodnie z ustaleniami Alivecel LLC zajmie się komercjalizacją technologii przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Emitent będzie mieć wyłączne prawa do dystrybucji produktów w Polsce i na rynkach europejskich.

Emitent będzie pierwszym inwestorem finansowy w JV, oraz ma zadanie pozyskać dodatkowy kapitał od polskich i europejskich instytucji, takich jak NCBiR Polskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub NCN Polskie Narodowe Centrum Nauki _, a także od amerykańskich i europejskich inwestorów Venture Capital.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_  

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  HEMP & WOOD SPÓŁKA AKCYJNA     _pełna nazwa emitenta_     HEMP & WOOD S.A.    Finanse inne _fin_     _skrócona nazwa emitenta_    _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_      00-071   WARSZAWA      _kod pocztowy_   _miejscowość_      Krakowskie Przedmieście     13     _ulica_     _numer_       +48 _22_ 419 20 70   +48 _22_ 419 20 69     _telefon_      _fax_          www.hempandwood.pl     _e-mail_      _www_      525-23-82-713    140778886      _NIP_      _REGON_     

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  Data  Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja Podpis 2020-05-10 Leszek Borkowski  Prezes Zarządu   

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

Nazwa raportu RB_ASO

Symbol raportu RB_ASO

Nazwa emitenta HEMP & WOOD SPÓŁKA AKCYJNA

Symbol Emitenta HEMP & WOOD S.A.

Tytul Podpisanie umowy dotyczącej zawiązania spółki biotechnologicznej produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19

Sektor Finanse inne (fin)

Kod 00-071

Miasto WARSZAWA

Ulica Krakowskie Przedmieście

Nr 13

Tel. +48 (22) 419 20 70

Fax +48 (22) 419 20 69

e-mail

NIP 525-23-82-713

REGON 140778886

Data sporzadzenia 2020-05-10

Rok biezacy 2020

Numer 21

adres www www.hempandwood.pl"

#nwo #4konserwy #koronawirus

@malcolm

15.05.2020 00:54

@Enviador, Apokalipsa św. Jana: znak Bestii (Ap 13,16). Wolą nosić na czole i ręce znamię przeciwnika Boga żywego, czyli myśleć i działać jak nieprzyjaciel Chrystusa, jak „Anty-Chryst”. To piekielne znamię zostało udzielone ludziom dzięki aktywności i władzy ścisłego współpracownika Bestii. Jest nim oszust udający Baranka, czyli Jezusa Zbawiciela, a mówiący jak Smok, który nienawidzi Boga i sprytnie niszczy Jego dzieła (por. Ap 13,11). Ten oszust, nazywany „Drugą Bestią”, „Fałszywym Prorokiem”, jest „wilkiem w owczej skórze”, przed którym ostrzegł nas Chrystus (Mt 7,15). Symbolizuje on wszystkich ludzi – duchownych i świeckich różnych religii – którzy inteligentnie i podstępnie zwodzą ludzi i odciągają ich od Boga. Przez pieczęć na czole i ręce czynią ich podobnymi do demonów, bo myślą, planują i działają jak one. Ci przebrani za Baranka współpracownicy Bestii pieczętowali w przeszłości i obecnie pieczętują umysły swoimi zwodniczymi naukami, które nieraz mają pozory wielkiej teologii, a nawet Ewangelii. W rzeczywistości jednak są trucizną, która wsącza się w umysły i serca ludzkie i stopniowo zaciera w nich „obraz i podobieństwo Boże”.

Tak więc w ciągu dziejów ludzkich trwają dwa rodzaje pieczętowania. Każdy człowiek poddaje się jednemu z nich. Jeśli przyjmuje pieczęć Boga żywego, staje się do Niego podobny: myśli jak On i kocha jak On. Jeśli natomiast woli znamię Bestii, przeciwnika Boga, to sam się staje bestią, okrutną, nieczułą, złośliwą, podstępną. Myśli jak ona, planuje jak ona, działa jak ona, niszczy w świecie i sercach ludzkich dzieła Boże. Nie wielbi już Boga, swojego Pana, Stwórcę i Zbawiciela, lecz Jego przeciwnika.