Data: 04.03.2019 06:21

Autor: RickyLafleur

Gdzieś widziałem, że ktoś wrzucił fragment Biblii więc i ja chciałbym wstawić dla mnie osobiście najlepszy fragment Biblii. @miltonek nie dołuj się tak, będzie dobrze ;)

1I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,

bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły,

i morza już nie ma.

2 I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe

ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,

przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.

3 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:

«Oto przybytek Boga z ludźmi:

i zamieszka wraz z nimi,

i będą oni Jego ludem,

a On będzie "BOGIEM Z NIMI"2.

4 I otrze z ich oczu wszelką łzę,

a śmierci już odtąd nie będzie.

Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu

już [odtąd] nie będzie,

bo pierwsze rzeczy przeminęły».

5 I rzekł Zasiadający na tronie:

«Oto czynię wszystko nowe».

I mówi:

«Napisz:

Słowa te wiarygodne są i prawdziwe».

6 I rzekł mi:

«Stało się.

Jam Alfa i Omega,

Początek i Koniec.

Ja pragnącemu

dam darmo pić ze źródła wody życia.

7 Zwycięzca to odziedziczy

i będę Bogiem dla niego,

a on dla mnie będzie synem3.

8 A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców:

udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką.

To jest śmierć druga».

Ap. Jana 21/1-8

@Kiszony

04.03.2019 10:31

@Carmacks, Widzę "inną siłę" w starym testamencie, tą samo "okrutną" jaką widzę w islamie, Tylko nowy testament i Jezus jest dla mnie logiczą definicją miłości i dobra, wszystcy równi a nie "wybrani" a jakie to przeświadczenie mają żydzi czy muzułmanie.

@Kiszony

04.03.2019 10:39

@Carmacks, "po owocach ich poznacie"….są "wybrani" ale przez diabła.

@RickyLafleur

04.03.2019 18:38

@Carmacks, Spróbuję Ci odpowiedzieć na parę pytań, które widziałem miałeś rozmawiać także z @kiszony Patrząc na twoje komentarze wydaje mi się że jakieś tam pojęcie nawet ze starego testamentu posiadasz co jest fajne. W starym Testamencie zostali zabici tylko Ci, którzy popełniali bałwochwalstwo. Czyli oddawali cześć bożkom ,,Ja, któremu na imię jest Bóg, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom. Iz

42:8,,

Tak było za dni Mojżesza i jego praw, które dostał od Boga. Oddawanie czci komukolwiek oprócz Boga było karane śmiercią. Surowa kara, ale czytając Biblię wiesz, że człowiek został stworzony głównie w jednym celu oddawania czci Panu Bogu. Jak wiadomo Pan ustalowil z ludu Lewita ludem kapłanów, którzy służyli Bogu i odprawiali obrzędy, które Pan ustanowił. Po śmierci Mojżesza ludzie, głównie kapłani zaczęli manipulować prawami Boga. Przez co przychodziła na nich kara w postaci ograbiania i mordowania ludu Izraelskiego. Nazwa ta wzięła się od Jakuba, sługi Bożego syna Abrahama. Pan nazwał go Izrael i jego imieniem cały lud, który miał być przykładem dla całego świata. Bóg zaczął posylac proroków i w jego imieniu przemawiali do kapłanów i ludu Izraelskiego, aby się nawrócili i przestrzegali praw, które dostali. Ale jak wiadomo nie zrobili tego, przeważnie zabijali potem proroków. Bóg posyłał innych i to samo. Zgorszył się Pan i odwrócił się od ludzi, ale potem znów się ulitował i zaczął zapowiadać nowe prawo. I tego który je przyniesie. Błędne jest myślenie, że Chrystus był tylko uprzywilejowanym człowiekiem. Nie, był tym Bogiem, którego widział Izajasz, Daniel, Amos i Jan w Objawieniu. Bo jak wiemy ,, Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. Jana 1,, Więc jak nikt go nigdy nie widział, to kogo widzieli oni? Już odpowiadam ,,

Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem2. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». 8 Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». 9 Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Jana 14.

Wg nowego prawa, które przyniósł Chrystus, tylko wiara w Niego i Jego imieniu może zbawić człowieka. I musi on być tym samym Bogiem ze starego testamentu, ponieważ tam wspominał jak widziałeś wyżej, że chwały swojej nie odda nikomu innemu ani czci. Tutaj masz kilka fragmentów na potwierdzenie:

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» 27 Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» 28 Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» 29 Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jana 20:28

Kto wierzy w Syna Bożego,

ten ma w sobie świadectwo Boga,

kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą,

bo nie uwierzył świadectwu,

jakie Bóg dał o swoim Synu.

11 A świadectwo jest takie:

że Bóg dał nam życie wieczne,

a to życie jest w Jego Synu.

12 Ten, kto ma Syna, ma życie,

a kto nie ma Syna Bożego,

nie ma też i życia.

13 O tym napisałem do was,

którzy wierzycie w imię Syna Bożego,

abyście wiedzieli,

że macie życie wieczne4 1list Jana 5

abyśmy poznawali Prawdziwego.

Jesteśmy w prawdziwym Bogu,

w Synu Jego, Jezusie Chrystusie.

On zaś jest prawdziwym Bogiem

i Życiem wiecznym.

21 Dzieci,

strzeżcie się fałszywych bogów! 1 list Jana 5

Masz odpowiedzi na inne pytanie, że życie ma tylko ten kto przyjmuje Jezusa jako Chrystusa czyli tego Boga biblijnego. Bóg jest w trzech osobach Bóg Ojciec, Chrystus i Duch Święty. Nie potrafię Ci przedstawiać na wszystko dowody. Przeczytaj Nowy Testament i dostaniesz odpowiedzi. Ja polecam tylko Ew Jana oraz Mateusza. Marek i Łukasz nie byli apostołami i nie wieże ich świadectwa ponieważ nic nie wnoszą a sieją zament. A i co do antychrysta on nie nadejdzie, on już był jak żyli apostołowie na co masz dowód tutaj :

Umiłowani,

nie dowierzajcie każdemu duchowi,

ale badajcie duchy, czy są z Boga1,

gdyż wielu fałszywych proroków

pojawiło się na świecie.

2 Po tym poznajecie Ducha Bożego:

każdy duch,

który uznaje,

że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.

3 Każdy zaś duch,

który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga;

i to jest duch Antychrysta,

który – jak słyszeliście – nadchodzi

i już teraz przebywa na świecie. 1 list Jana 4

Ten kto zwiedzie ludzi w dniach ostatecznych będzie fałszywym prorokiem, z ducha antychrysta czyli szatana. Mam nadzieje, że choć na parę pytań odpowiedziałem zawsze polecam samemu poznawać prawdę. Jak będziesz miał pytania postaram się w miarę jasno wypowiedzieć, oraz popierać swoją tezę wersami z Bibli. Jeszcze chciałem napisać, że nie należę do żadnej organizacji religijnej, moim zdaniem one są fałszywe i wykorzystują tylko imię Chrystusa dla własnych celów. Polecam także tego bloga panjezusjedynadroga.pl trzymaj się :)

@RickyLafleur

04.03.2019 19:32

@Carmacks, Zapomniałem o tym fragmencie :)

naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» 14 5 Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was». 15 Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: "JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia Ks wyjecia 3

Jak widzisz Bóg nazywa siebie Jestem, w nowym testamencie ktoś jeszcze siebie tak określa ;)

23 A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. 24 Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM6, pomrzecie w grzechach swoich. Jana 8

Chrystus siebie określa tym imieniem więc jak to jest? Widocznie to on rozmawiał z Mojżeszem. Jest mnóstwo innych wersów potwierdzające tą tezę. Jak choćby spotkanie Abrahama z Bogiem twarzą w twarz tak samo Mojżesz przed namiotem. Skoro Boga Ojca nikt nigdy nie widział to kogo oni widzieli? Mowili potem, że widzieli Pana i rozmawiali z Nim. Musiał być nim Chrystus ;)

@Carmacks

05.03.2019 03:52

@RickyLafleur, No dobrze. Miałem nie dyskutowac na temat istoty Boga ale, że Ty popełniłeś ponownie wklejenie wyrwanego fragmentu. Cos Tobie ja wyjaśnie-tylko to co z tego fragmentu wynika. Postawię się w sytuacji człowieka niewierzącego, któremu ktoś poddał pod nos, ten oto Twój fragment. Co ten człowiek niewierzący słyszy o Bogu, którego nie zna i nie słyszał o nim wcześniej. 1. Byli sobie ludzie, nie wiadomo jak długo, ale to chyba było dłuuuugo, mieli swoje tam takie Bozki , modlil sie do nich i je czcili. 2 Nagle pojawił się ON. Z Nie z Tego Świata. Nakazuje ludziom, nie wszystkim, wybranym, by modlili sie do niego i TYLKO jego czcili , bo On ich stworzył. 3 Troche to dziwne, bo ci ludzie juz całe wieki zyli i całe pokolenie wymarły, a o Nim nikt nie słyszał. 4 Obcy Bóg który pojawił sie, jest strasznie zazdrosny . Zazdrosny do tego stopnia, że nie wacha się mordować tych którzy Go nie słuchają. 5. Mało tego- jest niesamowicie snobistyczny i nadety bo mówi, że człowieka stworzył głównie po to, by ten Mu oddawał cześć. (Jakie On musi mieć zdanie o sobie, skoro tworzy cos, by to go czciło??). 6 Bóg niby wszystko wiedzący, a już znający jak swoją kieszeń ludzi, których przeciez stworzył, wybiera jeden lud. Okazuje sie, że chyba najgorszy, bo go na kazdym kroku okłamują.A on ich niszczy i wybacza im na przemian. (Wiadomo teraz skąd wieść krązy pomiedzy ludzmi, że Bóg jest kobietą. Straszenie niezdecydowany). No i dalej coś mieszasz, bo nagle wyskakuje ci Chrystus. Nie wiem czy w tamtym czasie, gdy Nowy Bóg zaprowadzał swoje porzadki, Chrystus juz był. Chyba nie. No i nie wiem po co z Chrystusem tu wyskoczyłeś? Ale 7-ę wstawiam bo następny fragment jest. 7. Boga nikt nie widział, tylko słyszeli i tam krzewy gorejące jakieś były. Dlaczego Bóg bał sie pokazać ludziom których stworzył? Z reszta na podobieństwo Swoje. Więc za wiele nie miał do ukrycia. A mimo to-Nic. Skoro już sie pokazał Chrystus, trzymamy sie Go. 8. Chrystus przyniósł nowe prawa. Dlaczego inne od Praw Bożych? Stawia na głowie to co mówił Bóg. Boga trzeba było tylko czcić i wszystko OK. A tu nagle-Nie. Do Boga nie można inaczej tylko przez Niego. Musisz wierzyc w niego bo marnie skończysz po śmierci. Co Bóg zrobił z tymi ludzmi których zamordował, bo nie wypeniali jego woli, a później pozostałym wybaczył i ich kochał od nowa. Zabitym tez wybaczył i z czeluści do nieba zabrał? No to na tyle, bo w dalszej części uciekłeś juz całkowicie od tematu Boga. Zastapiłś Go Chrystusem i apostołami, którzy z Bogeim żadnego kontaktu nie mieli. A gdzie jest Bóg w tym momencie? Chrystus chce z Nim rozmawiać, prosi go o darowanie życia, a On nic. Gdyby Chrstus wypełniał wolę Boga, Ojca Swego, to by wiedział co go czeka. A tu masz- zabić chcą i najwyraźniej strach obleciał. Chodzic głosić słowo, batem pognac niektorych, umarłego postawić na nogi- wszystko spoko. Ale jak kaci przyszli to juz nie fajne. Teraz ja odskoczyłem od tego co napisałeś. Sorki. Kolego, pewnie widziałeś jak różne statki latające lądują i startują. Rakiety Muskowe, lądowniki rożne. Możesz to opisać i poszukać w pismach, jak Bóg przybywał do tego ciemnego pustynnego narodu. Porównaj i znajdz różnice.

@RickyLafleur

05.03.2019 05:50

@Carmacks, Sam raczej nie czytasz ze zrozumieniem i czepiasz się ciągle fragmentów. Napisałem przeczytaj całą Biblię to zrozumiesz. Człowieku nie mam siły na ciebie wszystko wytykasz to tak, to nie tak PRZECZYTAJ TO SIE DOWIESZ. Dalej mogę wklejać frafmenty, ale po co? Przecież zaraz znowu to samo będzie czemu to tak a nie tak. Ta dyskusja z tobą nie ma sensu. Ja nie jestem teologiem. Odpowiedz mi ja jedno pytanie i kończę dyskusje dlaczego nie przeczytasz od początku Bibli? Od początku jest chronologicznie wszystko opisane.

@Carmacks

05.03.2019 06:51

@RickyLafleur, Bo z bajek dawno wyrosłem. Jak czytałem bajki to Biblii mi nie dali. A,że w każdej bajce jest część prawdyto i tu jest. I na podstawie tej malutkiej części prawdy, współcześni naukowcy odtwarzają i budują urządzenia których Bóg uzywał jak był na ziemi i urządzenia jakie dał ludziom. Miedzy innymi do komunikacji z Nim. To, że teraz nawrzeszczałeś potwierdza, ŻE myślisz. Jeszcze. Bo moje dywagacje i pytania powstałe po przeczytaniu byle pierwszego fragmentu pisma, zada każdy kto cos kolwiek mysli samodzielnie. Ty też pewnie byś je zadał i rozważał w taki sposób. Gdybys tylko miał możliwość. Tylko, że Ty zagłębiłeś sie w temat POKIEROWANY tylko przez słuszne osoby. A teraz pewnie byś się bał zmienic kierunek. I zostało Ci tylko nawrzeszczeć i uciec. Nie bój się. Nie bede Cie do niczego namawiał, ścigał czy zmuszał. Wolny człowiek jestes. Ale skoro coś piszesz, coś dajesz za przykład, pamietaj, że są ludzie którzy widzą i rozumieją inaczej niż Ty. I być może kiedys, ktoś Ci pokazę ,że to nie tak jak Ty sobie poukładałeś. Juz nie mówię tu o tej sytuacji. Nie jestem ateistą, nie należę do żadnej sekty i jakiej innych Jehowy. Jeżeli czytam jakieś pisma świete, to rozważam je w taki sposób w jaki tu Ci zgrubnie przedstawiłem. Nie tak jak Ty. Bóg, Chrystus, wiara, niebo , piekło. Bo taki sposób rozważania, to nie wiara. To kierunek i wytyczne napisane przez ludzi. Ja w ludzi nie wierzę. Obecna wiara katolicka opiera się (NIBY) na jedynych napisanych słowach przez Boga jakie istnieją. Tylko, że te słowa, przykazania, ludzkie robaki i śmiecie ,co niegodnie Bogu pył z nóg zdmuchiwać--ZMIENILI. I tym już nic nie wartymi banialukami ludzi terroryzują. Gdy pierwszy raz ludzie złamali przykazania, BÓG WPADŁ W GNIEW!! ZNISZCZYŁ tablice bo były nic nie warte. A dziś na takich nic nie wartych tablicach kościół stoi. I Ty sie do niego modlisz. Gdyby ten prawdziwy , pierwszy Bóg był, to by zrobił tak jak za pierwszym razem, gdzy przykazania złamali. Bo Bóg jak sam wspomniałeś-Jest mściwy i zazdrosny i nie pozwoli na żadne bałwochwalstwo. A TU NIC. Jeszcze nie tak dawno,( nie wiem czy wiesz?),

Papieża nosili razem z tronem. Nie chodził bo miał wielkie stanowisko. Papież to niby nastepca Św. Piotra. Za kogo ma sie Papież, skoro Piotr chodził pieszo, Pan Jezus też. A tu robak każe sie nosić i zmienia słowo Boże jak mu pasuje. I on jest głową tego w co wierzysz i jestes ślepo posłuszny. I Bogu to pasuje. Bo milczy. Tylko po co sie starał i te przykazania dawał skoro nikt z tym sie nie liczy.

@Miltonek

04.03.2019 10:18

@RickyLafleur, jestem pedałem więc co mi do tego

@Carmacks

04.03.2019 06:33

@RickyLafleur, Przeczytałem. Groch z kapustą. Możesz rozjaśnić?

@RickyLafleur

04.03.2019 07:04

@Carmacks, Jaki groch z kapustą … To przeczytaj całe Objawienie Jana, dla mnie jest bardzo jasne przesłanie tego fragmentu. Każdy kto podąża za Chrystusem zamieszka w tej nowej ziemi i mieście świętym i każdy będzie dzieckiem Boga. Bo Bóg wszystko nowe uczyni, ziemia która jest teraz przeminie. Zwycięzca tylko to odziedziczy, to znaczy ten który podążał za Chrystusem i porzucił ten upadły świat i jego pożądliwości dla Niego.

@Carmacks

04.03.2019 07:32

@RickyLafleur, No własnie, wstawiłeś tylko fragment który tylko miesza, a nie wyjaśnia. Dla Ciebie tak. Bo czytałeś wszystko. Dlaczego ten fragment to groch z kapustą? Bo -Zaczyna o ty ,że zobaczył nowa ziemię i niebo. Co sie stało ze starymi? Zobaczył miasto-zstępujące z nieba!? Miasto z ludzmi. Skoro zniszczył wszystko stare(niebo i ziemię) to i musiał zniszczyc wszystko, co żywe. A tu ktoś stoi, widzi i słyszy. Ktos płacze, bo łzy będą ocierane. Kto? Skoro wszyscy zgineli a nowi szczęśliwi. Będą. Ten kto to uczynił(zasiadający na tronie) był kimś innym, prawdopodobnie przed zniszczeniem ''starego'' bo w pewnej chwili mówi, że STAŁO się , Jam jest Alfa itd. Więc- Wczesniej nie był skoro stwierdza teraz, że oto sie stało i teraz on jest tym wszystkim. Kim był wczesniej? Dlaczego za darmo będzie dawał pić ze źródła? Czy wcześniej były opłaty? Kto je pobierał, a kto płacił i czym? Ma być teraz wszystko super i szczęśliwie, a tu watek o ZWYCIĘSCY. Jeżeli zwycięsca będzie to bedzie przegrany, no i tym samym bedzie rywalizacja lub(!) walka. Będzie ktoś ginął, a miało nie być łez. To nie bedzie walczył jego syn, bo bedzie nim dopiero jak wygra. Kim On jest skoro dopiero po zwycięstwie tego ostatniego bedzie mu bogiem. Kim jest teraz dla niego? Zsyłani są szczęsliwi sami w tym miescie , a tu bedzie pełno- tchórzów,, niewiernych itd, itp.. Skąd się wezmą i dlaczego tacy będą? Groch z kapustą? Jak sie patrzy. W takim małym kawałku.

@RickyLafleur

04.03.2019 07:56

@Carmacks, jak wrócę z pracy to ci w skrócie wszystko wyjaśnię :)

@Carmacks

04.03.2019 08:04

@RickyLafleur, Widzisz, tak kończy sie wklejanie fragmentów. Fragmenty nic nie mówia. Bo można je '' falandyzować'' do woli. nie musisz się spieszyc z tym wyjasnieniem, bedę je czytał jak wróce z pracy. Do pracy idę jak Ty wracasz:)

@Kiszony

04.03.2019 09:03

@RickyLafleur, @Carmacks "Każdy kto podąża za Chrystusem zamieszka w tej nowej ziemi i mieście świętym i każdy będzie dzieckiem Boga"….zanim to nastąpi Antychryst zwiedzie wielu, szczególnie tych chrześcijan którzy "wspierają" żydów w odbudowaniu 3 świątyni, idioci.

Fragment w 10:53 https://youtu.be/II9zAeZSyeE?t=653

Głębsza analiza https://www.lurker.pl/p/WoReaQjoe

@Carmacks

04.03.2019 09:32

@Kiszony, Tylko kapuste zagęszczasz. Ktoś zsyła miasto z ludzmi, od Boga. Boga który nie jest Bogiem , a dopiero będzie. W tamtym fragmencie nic nie ma o podążaniu za Chrystusem(o którym też tam nic nie ma). Nic nie ma o tym,że dla ludzi z zesłanego miasta, ktoś tam będzie Bogiem. Mowa tam jest tylko, że jakaś istota Bedzie bogiem temu kto zwycięży. Nc nie ma o ludziach z miasta, że maja walczyc. Oni sa juz od Boga, bo przybyli z miastem (od Boga) skoro są od Boga to Bóg już jest ich. Ten kto ma zwyciężyć, nie jest od Boga, bo Boga będzie miał dopiero jak zwycięży. Prawdopodobnie twierdzisz, że chodzi o Chrystusa, ale tam nic o tym nie ma. To Twoje dywagacje. Chrystus był synem Boga. Wiec jego ojciec był mu Bogiem(no i ojcem) więc dlaczego ten twierdzi, że będzie mu Bogiem dopiero jak zwycięży? Nic w tym fragmęcie nie ma o Antychryście, który bedzie zwodził ludzi. Twoje kolejne dywagacje. Ale skoro już.. Bóg wie, że Antychryst bedzie zwodził ludzi. I jak ich zwiedzie, to Bóg ich zatraci. Czy to jest mowa o ludziach zesłanych razem z miastem(?) od Boga? Skoro ich Bóg zsyla od siebie, to mniemam, że sa najlepsi. A mimo to z premedytacją oddaje ich pod działanie Antychrysta, a gdy ci ulegną – ich pognebi. Po co to wszystko? Tu nic nie jest jasne. Jest dopiero jak każdy na swój sposób sobie wyjaśni. 1000 ludzi 1000 wersji. Tylko nie mów, że Twoja wersja jest najprawdziwsza.

@Kiszony

04.03.2019 09:44

@Carmacks, Nie mówię że moja wersja jest najprawdziwsza lecz widzę co się dzieje, w jakim to kierunku zmierza. Przanbalizowałeś te wklejone linki? Żydzi dąrzą do odbudowania 3 świątyni w nadziei na przyjście swego mesjasza, i nie będzie to Jezus, co sami żydzi przyznają…np fragment w 10:53 https://youtu.be/II9zAeZSyeE?t=653 …..a wielu chrześcijan głównie z USA ich w tym wspiera, zbierając na to datki etc…nie zdając sobie sprawy że tego na kogo czekają to nie Jezus…a antychryst który zwiedzie wielu….biblia o tym mówi.

@Carmacks

04.03.2019 09:52

@Kiszony, Nie miesza do wklejonego przez Ciebie fragmentu-żydów i ich planów. Bo tam nic o tym nie ma. Mówiłem Ci. Wklejanie fragmentów czegoś większego -robi ''falandyzację'' Co do żydów i ich planów, no cóż? Za wszelką cenę próbują religię, słowo ICH Boga przekręcić, a lepiej- zmienić, by wyszło, że jednak sa tym narodem wybranym i ich Bóg bedzie górą. Niestety, tak nie jest. Ich najswiętrza kabała nawet mówi, że Mesjasz przyjdzie jeszcze raz(?) bedzie walczył i niestety przegra. Wygra BIAŁY CZŁOWIEK. Gzieś to nie tak dawno przeczytałem.

@Kiszony

04.03.2019 10:00

@Carmacks, Jeden fragment nie jest dla mnie wyznacznikiem, nie w tym sensie go wkleiłem….tak czy inaczej zapowiadają się "ciekawe" czasy…..pytanie kiedy to wszystko jebnie.

@Carmacks

04.03.2019 10:18

@Kiszony, Wedle Boga, nie ma prawa jebnąć. Bo zesła ludzi do życia we wiecznej szczęśliwości. I ich zostawił, sam odlatując w dal. Namieszał, namieszał i spierdzielił. Nie zauważyłeś, że kiedyś, jak Bóg rozmawiał z ludzmi, dawał im przykazania, itp, itd to jak tylko coś któryś nie tak pierdnął. to Bóg niszczył, palił, topił, od nowa przymierza zawierał, ratował, litował sie i pogrążał. Wszystko było. Bóg, ludzie, szczęścia i nieszczęścia. Ale w pewnym momencie Bóg znikł. Znikł jak kamfora. Rozplyną się i dał ludziom spokój. Jak był, to za takie niegodziwości jakie teraz ludzie robia, karał- palił i topił. Ale teraz nic nie robi. Nie ma go. Pytanie--GDZIE JEST? Jak Bóg mógł zniknąć? Pojawił sie nagle i nagle zniknął. Jeszcze jedno do tego wklejonego fragmentu--Zwycięzcy będe Bogiem, a on Synem moim. A jeżeli wygra Antychryst? Bóg nie obstawia jednego. Ba, wychodzi na to , że On sa nie wie kto wygra.