@dzin

09.09.2019 16:11

@itsokay, nie wiem jakim cudem został on trenejro ( ͡° ʖ̯ ͡°)