Broń chemiczna pozostanie w Bałtyku. Raport NIK do kosza

Data: 24.06.2020 12:35

Autor: Harnas

infosecurity24.pl

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie zamierza realizować większości zaleceń Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej skażenia Bałtyku, a swoje działania ograniczy jedynie do monitorowania sytuacji. Przy takim podejściu urzędników jest coraz mniejsza szansa na zbudowanie statku SAR przystosowanego do neutralizacji zanieczyszczeń znajdujących się w Bałtyku, pomimo że polski przemysł i ośrodki naukowe są gotowe do realizacji tego zadania.

… kontrolerzy NIK ocenili sytuację na Bałtyku wybierając z ich raportu tylko te, najbardziej konkretne, dane:

– "Bałtyk jest morzem praktycznie zamkniętym, co sprawia, że przeważająca część zanieczyszczeń na trwałe w nim pozostaje. Zdolność Bałtyku do samooczyszczania ulega stopniowemu zmniejszaniu";

– "W zbiornikach wraku tankowca Franken nadal może zalegać ok. 6 tys. ton paliw, a postępująca korozja wraku może spowodować jego zapadniecie i nagły wyciek tych substancji";

– "Zatopiona w Morzu Bałtyckim broń chemiczna może mieć wpływ na wszelkie przejawy działalności człowieka na morzu";

– Jeżeli bojowe środki chemiczne są hydrofobowe i rozpuszczalne w tłuszczach, mają potencjał do bioakumulacji i biomagnifikacji w organizmach żywych. Jako trwałe zanieczyszczenia organiczne mogą być uznane za znaczące zanieczyszczenie środowiska";

– "W związku z brakiem monitoringu nie sposób stwierdzić, czy w regionach zalegania materiałów niebezpiecznych nie doszło do rozszczelnienia zbiorników i skażenia morza";

– "Na ponad 415 wraków statków zalegających w polskich obszarach morskich zbadano zaledwie ok. 2 proc. z nich i nawet w przypadku jednostek, w których stwierdzono zagrożenie związane z wyciekiem paliw i substancji ropopochodnych, nie podjęto szybkich i skutecznych działań";

– W przypadku naruszenia osadów dennych zawierających bojowe środki trujące podczas prowadzonych prac podwodnych (np. przy budowie morskich farm wiatrowych) może dojść do skażenia środowiska morskiego.

#gospodarka #srodowisko

@aborygo

24.06.2020 13:42

@Harnas, Najlepiej jakby państwa leżące nad Bałtykiem potrafiły wymóc na Rosji tak z 80% udział w finansowaniu przedsięwzięcia oczyszczania dna Bałtyku. W końcu za ten cały toksyczny syf odpowiedzialna jest w większości sowiecka myśl ekologiczna.

@lisq

24.06.2020 19:12

@aborygo, a ja myślę że zamiast kopać się z ruskimi powinniśmy zrobić to co umiemy najlepiej, czyli wziąć to na klatę i samemu ogarnąć, a potem puszyć się na arenie międzynarodowej jak jesteśmy niezależni (mimo grantu z UE).

W obliczu 240milionowej dotacji (85% kosztu budowy jednostki) pozostałe 40 milionów to jak splunąć. Bardzo chętnie oddałbym w podatkach te nieco ponad złotówkę na rzecz usunięcia tego syfu z Bałtyku.

Aaale oczywiście- pozorne oszczędności, szukanie winnych gdy czas ucieka, jeszcze może złożenie parytetu do rady nadzorczej- na to oczywiście zawsze hajs się znajdzie.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej -> charam na was taką gęstą melą spod samiućkiego serca, dziady zafajdane, ha tfu!

@aborygo

24.06.2020 19:15

@lisq, nie wiem czy wiesz ile tam tej ropy, gazów bojowych i broni biologicznej jest? Podobno dużo. Raz to wyciągnąć, a drugie to gdzie to zutylizować? Możemy zacząć czyścic swoje Pomorze, ale co po tym jak cały Bornholm jest tak zaminowany?

@lisq

24.06.2020 19:23

@aborygo, dlatego tymbardziej nie rozumiem oślego uporu ministerstwa.

Choćby mieli zacząć sprzątanie od naszego wybreża i skupić się tylko na naszych wodach terytorialnych, to i tak będzie mniej tego dziadostwa i świadomość że zrobiliśmy co mogliśmy, a nie siedzieliśmy na dupie i przepychaliśmy się czyj problem to jest bardziej.

Kurwa, to jest problem nas wszystich, jak to jebnie to nie będzie już czego ratować.

@Harnas

25.06.2020 07:53

@aborygo, myślę że i tutaj UE pokryła by część kosztów, poza tym można utworzyć jakiś fundusz państw bałtyckich (Szwecja, Finlandia, Dania, Estonia itd.). Ze Szwedami można by w rozliczeniu okręty podwodne uzyskać (potem Orka). A pozytywny pijar, bezcenny.

@aborygo

25.06.2020 08:36

@Harnas, ja bym to uprościł, kładą Niemcy z Ruskimi rury po Bałtyku? To niech posprzątają po poprzedniej zabawie.