@solo1979

13.04.2019 00:08

@Starszyoborowy, to prawda, a reflux znowu zakopuje nie wiadomo dlaczego?

@Starszyoborowy

13.04.2019 20:33

@solo1979, Od dawna mam go zablokowanego. Trochę tego tałałajstwa tutaj jest, ale na szczęście stanowią tylko taki lokalny folklor. Tak jak dzikie plemiona na Borneo.