@Macer

14.06.2019 17:12

@reflex1, zasadzili drzewo?